Обурення рабським становищем жінки у повісті «Людина» Ольги Кобилянської

Твори з української літератури для 10 класу

Ольга Юліанівна Кобилянська — це незвичайна жінка в історії української літератури. Вона залишила після себе великий слід і чималу художню спадщину. Твори письменниці відрізняються особливим індивідуальним світосприйняттям. Це зрозуміло, адже для неї на перший план виходять проблеми формування та розвитку цільної вольової жіночої особистості. Такі погляди на той час були не випадкові, оскільки саме тоді [...]

{Більше...}

Повість «Людина» О. Кобилянської — сміливий протест проти рабського становища жінки в суспільстві

Твори з української літератури для 10 класу

З іменем Ольги Кобилянської в українській прозі пов’язують опрацювання нової теми — долі освіченої жінки в міщанському середовищі. Уже у своїх перших творах письменниця порушила цілий ряд проблем, пов’язаних з емансипацією жінки. Кожен твір письменниці вражає поетичністю, витонченістю й глибиною зображення характерів, особливо жіночих. За це літературознавці називають її твори енциклопедією жіночої душі. А як [...]

{Більше...}

Масова еміграція західноукраїнського селянства у новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Твори з української літератури для 10 класу

Як тільки вже не називали Василя Стефаника! Співець селянської бідноти, селянський Бетховен, борець проти будь-якого гніту, володар селянських дум. Головне одне: він був справжнім сином свого народу, якому боліли всі його кривди і неправди, який на власні очі бачив страшну несправедливість, оті неймовірні злидні і нелюдську працю свого народу. І який все це пережив і [...]

{Більше...}

Камінний хрест — німий свідок трагедії селянина-емігранта (за однойменною новелою В. Стефаника)

Твори з української літератури для 10 класу

Творчість видатного новеліста Василя Семеновича Стефаника міцно ввійшла в золотий фонд української літератури. Сучасники недаремно називали письменника «співцем селянської душі», справжнім знавцем психології селянина. В його новелах головний герой — це простий трудящий народ з його проблемами та горем. Письменника заслужено вважають оборонцем пригнобленого класу, яскравим виразником його інтересів, думок і надій. Твори автора є [...]

{Більше...}

Змалювання трагічного становища селян Західної України в новелах Василя Стефаника

Твори з української літератури для 10 класу

Василь Семенович Стефаник належить до славної когорти українських демократичних письменників кінця XIX — початку XX століття. Він увійшов в історію української літератури як автор глибоких за змістом, самобутніх за формою соціально-психологічних новел, наскрізною темою яких стало змалювання трагічного становища селян Західної України в умовах буржуазно-поміщицького ладу. Його оповідання з життя сільського люду, що відзначаються високою [...]

{Більше...}

Новели Василя Стефаника — тужливі пісні українських селян

Твори з української літератури для 10 класу

Василя Стефаника ще за його життя часто звинувачували у надуманому драматизмі. Одного разу великий письменник сказав: «Мені самому було б приємніше змальовувати наших селян у вишиваних сорочках на призьбі, які мачають булку в мисці меду. І сто гусок перед хатою, і двадцять корів за нею». Василь Стефаник писав правдиво про страшні речі. Адже життя тогочасних [...]

{Більше...}

Наскільки актуальна драма Лесі Українки «Бояриня» сьогодні

Твори з української літератури для 10 класу

Останнє десятиріччя XX століття повернуло до життя поему Лесі Українки «Бояриня», яку поетеса написала 1910 року, перебуваючи на лікуванні в Єгипті. Це єдиний твір поетеси, побудований на матеріалі історичної минувшини України. У творі йдеться про добу Руїни, той тяжкий для українського народу час, коли наша країна була поділена на дві частини — Лівобережжя та Правобережжя, [...]

{Більше...}

Актуальність драми Лесі Українки «Бояриня»

Твори з української літератури для 10 класу

Творча спадщина Лесі Українки нараховує чималу кількість творів. У них авторка зобразила цілий ряд сильних, непереможних жінок. І серед таких творів особливо почесне місце займає драматична поема «Бояриня». У цьому творі змальовується життя українки-патріотки Оксани в іншій країні — в Росії. Як тяжко жити за межами своєї країни, Леся Українка відчула на собі, оскільки, як [...]

{Більше...}

Поліський юнак Лукаш у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Твори з української літератури для 10 класу

«Лісова пісня» Лесі Українки — прекрасна казка про любов і зраду, про силу лісову та водяну, казка, яка вже майже сто років приваблює людей своїм глибоким філософським змістом, закликом до гармонії буття, до миру з власною душею. Свій твір видатна авторка присвятила проблемі хибного протистояння людини і природи, протиборству високих поривів людської душі з буденністю [...]

{Більше...}

Образ Лукаша у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Твори з української літератури для 10 класу

Михайло Коцюбинський, маючи абсолютно особливе світовідчуття, створив лебедину пісню коханню Івана та Марічки у своїй неперевершеній повісті «Тіні забутих предків». Та не тільки в чудових Карпатах у смерекових лісах живуть нявки. Вони є скрізь. Кожне місце має оте невидиме життя, що вирує, мов гірська річка, і звичайним людям його не побачити, не осягнути… Незвичайною людиною [...]

{Більше...}