Слова тюркського походження

Твори з української літератури

Засвоювалися вони з давніх часів, але найактивніше в ХІІ — ХVІІ ст.., коли пожвавішали різноманітні стосунки східних слов’ян з тюркськими народами. Запозичення тюркських слів відбувалося переважно усним шляхом. За своїм значенням вони розподіляються на такі найважливіші групи: А) назви предметів їжі та питва: Гарбуз, балик, ізюм, кавун, кумис, лапша, урюк, халва; Б) назви одягу, посуду, [...]

{Більше...}

Do not take

Твори з української літератури

Over the summer, the 2nd Squadron, 17th Cavalry Regiment, 101st Airborne Division at Fort Campbell anticipated cuts would come and purchased helicopter parts that typically need replacing, rather waiting to buy them when equipment failed. The move has allowed the regiment to keep flying, even if on a more limited basis, once the cutbacks kicked [...]

{Більше...}

Слова латинського походження

Твори з української літератури

Запозичення їх відбувалося в різні часи. Деякі латинські слова засвоєні давньоруською мовою через грецьке посередництво ще в ІХ — Х ст. (коляда, фортуна, писар Тощо), але більшість латинізмів зайшла до нас пізніше, починаючи з XV — XVI ст., коли латинську мову вивчали в школах на Україні. Латинські запозичення в українській мові переважно книжного походження. За [...]

{Більше...}

Іншомовні (неслов’янські) елементи в складі української лексики

Твори з української літератури

Словниковий склад української мови поповнюється також за рахунок слів, засвоєних з інших, неслов’янських, мов. У сучасній українській мові вживаються слова, засвоєні з багатьох мов. Ці слова входили до складу української лексики в різні часи й різними шляхами. Деякі з них увійшли ще в давньоруську мову, а від неї були успадковані українською. Деякі іншомовні слова були [...]

{Більше...}

Лексичні запозичення з російської, білоруської та інших слов’янських мов

Твори з української літератури

Словник української мови протягом усієї історії її існування поповнювався за рахунок лексики найбільш споріднених з нею слов’янських мов, особливо російської. Спільне походження української, російської і білоруської мов, велика їх структурна близькість та постійні економічні, політичні й культурні взаємозв’язки трьох народів сприяли тому, що й мови східних слов’ян впливали одна на одну. Російська мова, як найбагатша [...]

{Більше...}

Старослов’янізми в складі української лексики

Твори з української літератури

Старослов’янізми – це такі слова, які до лексичного складу східнослов’янських мов успадковані від мови старослов’янської, що сформувалася в ІХ ст. на основі живих македонських говорів давньоболгарської мови. Майже всі слов’яни певний час використовували старослов’янську писемну мову в функції літературної. У Х ст. в зв’язку з охрещенням Київської Русі старослов’янська мова була запозичена і східними слов’янами. [...]

{Більше...}

Склад сучасної української лексики за походженням

Твори з української літератури

1. Склад сучасної української лексики з погляду її походження. 2. Старослов’янізми в складі української лексики. 3. Лексичні запозичення з російської і білоруської мов. 4. Іншомовні (неслов’янські) елементи в складі української лексики. 5. Фонетичне і граматичне освоєння іншомовних слів. Склад сучасної української лексики з погляду її походження Українська мова, як і будь-яка інша, формувалася протягом багатьох [...]

{Більше...}

Пароніми

Твори з української літератури

Паронімами (гр. Рага — Біля + Опута — Ім’я) називаються різні за значенням слова, схожі за вимовою, лексико-семантичною приналежністю і, як правило, спорідненістю коренів: Адресат адресант; психічний — психологічний; служба — служіння; напруга — напруження. За схожістю вимови слова-пароніми зближуються з омонімічними словами. Однак вони відрізняються від останніх наступними ознаками: — по-перше, пароніми мають різне [...]

{Більше...}

Антоніми

Твори з української літератури

Одним з яскравих проявів системних відношень в лексиці є співвідносне протиставлення двох і більше слів, протилежних за найзагальнішою і найбільш суттєвою для їх значення семантичною ознакою. Такі слова називаються лексичними антонімами (гр. Апґу -Проти + Опута Ім’я). Співвідносним протиставлення називається тому, що в подібні відношення вступають лише слова, що знаходяться в одній і тій же [...]

{Більше...}

Синоніми

Твори з української літератури

Синонімія є яскравим доказом системних лексичних відношень у групах близьких за значенням слів. Саме можливість синонімізації двох і більше лексичних одиниць дозволяє говорити про силу їх семантичного зв’язку між собою. До Лексичних синонімів Відносять близькі чи тотожні за значенням слова, що по-різному називають одне і те ж поняття про предмет, явище, дію і т. д., [...]

{Більше...}