Напишіть твір — міркування, розкриваючи зміст висловлення російського філолога Л. В. Успенського: «Один словниковий склад без граматики ще не становить мови. Лише надійшовши в розпорядження граматики, він одержує найбільше значення».

Висловлення відомого російського філолога Л. В. Успенського про те, що «один словниковий склад без граматики ще не становить мови, дозволяє говорити про єдність змісту й форми мови». Форма й зміст Російської мови тісно переплетена, саме форма мови є ключем до змісту самого тексту

Саме по собі лексичне значення слова не може передавати змісту будь — якого текстологічного контексту. Слова позначати можуть предмет, дія предмета, його ознака

А от граматичні форми слова дозволяють вибудувати повноцінний текст, наповнений змістом і зрозумілим змістом. Правильно підібрана форма слова робить подібний набір найрізноманітніших слів російської мови повноцінним текстом із правильною літературною мовою

Навіть просторічний (розмовний) мова без правильно підібраних граматичних форм буде лише безглуздим набором слів

Звернемося до тексту Бондарева Ю. Пропозиція 25 складається з восьми різних слів, які позначають предмет, ознаку предмета, а також дія предмета. Два антоніми, використаних у цій пропозиції, а саме, слова багато й мало надають даному художньому тексту особливу емоційність. Але найбільше значення даного, наприклад, пропозиції є в правильному підборі граматичних форм певних слів

Слово людин поставимо в давальному відмінку, слово щастя в родовому відмінку, створимо далі словосполучення з підрядним зв’язком, а конкретно — керування: «потрібно для щастя». Для вираження емоційності наприкінці пропозиції ставимо знак оклику. Тільки після правильно вжитих граматичних форм зміст тексту стає сакральним, «найбільшим» за словами самого Л. В. Успенського

Схожі публікації