9-й клас

Тамара УМАНСЬКА, учитель української мови та літератури ЗОШ № 44, м. Луганськ

Мета: ознайомити учнів із байками Г. Сковороди, їх структурою; глибинним символічним значенням байок, у яких персонажами є тварини; розповісти про деякі особливості української геральдики; розвивати вміння поєднувати алегоричність байки з життям; навчати працювати в групах, бути консультантами; прищеплювати навички творчої співпраці; виховувати кращі риси характеру через алегоричні байкарські сюжети.

Обладнання: портрет Г. Сковороди, ілюстрації, тексти байок, таблиці, схеми, репродукції із зображенням гербів із тваринною тематикою.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Прийом «Криголам».

Дайте відповідь на запитання.

— З якою твариною я можу порівняти (асо

Ціювати) себе та чому?

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Гаслом сьогоднішнього уроку будуть слова: «Працюй, розмірковуй, твори, навчися сам і навчи товариша».

III. Актуалізація опорних знань

Літературознавча розминка.

— Що називається байкою?

— Назвіть ознаки байки.

— Яких відомих байкарів ви знаєте?

— Як називається збірка байок Г. Сковороди?

— У чому полягають. ідеї «сродної праці»

Г. Сковороди?

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Збірка «Басни Харьковскія» складається із ЗО творів. Перші 15 байок письменник написав у період 1769-1774 pp., живучи в с. Бабаях, «в лежащих около Харкова лесах, полях, садах, селах, деревнях и пчельниках». Другу половину (теж 15 байок) — трохи пізніше. Усю збірку подарував своєму приятелеві Опанасу Панкову, у супровідному листі до якого висловив цікаві міркування про жанр байок і притч. Г. Сковорода вважав, що байка та притча — це майже одне й те ж, як він казав, «мудрая іграшка», «розумная сила».

Це була перша збірка байок в українській літературі. До цього байки траплялися лише епізодично в проповідях, казаннях чи інших творах. «Сковороду можна вважати зачинателем жанру байки, який набув широкого розвитку в українській літературі у XIX ст.» (О Білець-кий)

Першу байку Г. Сковорода написав ще в 1760 p., працюючи викладачем поетики в Харківському колегіумі, щоб відвернути від навчання тих учнів, які не мали ніякого покликання до науки.

Особливості байок Г. Сковороди:

1. Прозова форма.

2. Друга частина — мораль, або, за Термінологією Г. Сковороди, «сила» — більша за обсягом за першу (фабулу твору).

3. У фабульній частині кожної байки відбувається діалог між дійовими особами — звірами, птахами, людьми, комахами, явищами природи тощо. «Сила» розкриває ідейний зміст розмови.

Проблемне запитання.

— Чому, на вашу думку, головними персонажами казок найчастіше бувають тварини?

Учитель. Байка як найдавніший літературний жанр активно використовує образи тварин. За їх допомогою автор пізнає життя та людську натуру. Світ природи, зокрема тварин, віддзеркалює людський світ, його етику, мораль. Ці образи поділяються на такі підсистеми: «звірЬ, «птахи», «плазуни», «комахи, «земноводні» «фантастичні та феєричні тварини».

Ми поговоримо про представників підсистем «звірі», «птахи», «комахи», «земноводні», оскільки образи цих тварин найчастіше змальовує Г. Сковорода у своїх байках. Найчастіше він використовує образи вола, лева, оленя (олениці), вовка, пса, свині, мавпи, кота, кита, бобра-.

У середньовічному трактаті про тварин «Фізіолог» олень символізував людину, яка проходить три стадії оновлення душі й тіла: хрещен тупість, нерозбірливість. Вираз «підсунути сви — У байках образдюлов’я набуває іншого значення.

То» означає зробити комусь неприємність, під — В українській традиції байки образ бджоли

Лість. є усталеним символом працьовитості та щирос-

Образ мурахи втілює правдивість. ті «Високий ступінь „організованості" бджіл та

Образ лева є одним із центральних символів добра, впорядкованість меду…, що є втіленням

Епохи Середньовіччя. Християнське розуміння начала вищої мудрості, роблять бджолу і мед уні-

Образу лева як уособлення Ісуса Христа набу — версальними шкволами..» (О. Сліпушко).

Ширених обожнюваних тварин. Це традиційний Основні образи, наприклад, бик (віл, тур), кінь,

Символ мужності та оновлення, сили та слави. лев, олень, орел стають найпопулярнішими сим-

«У байках Григорія Сковороди — це морально — волами геральдики. Традиція зображення звірів

Етичний символ людини, яка вчить інших любові і птахів на гербах іде від зображень та динас-

До світла, добра, справедливості» (О. Сліпушко). тичних печатках ХІІ-ХШ століть, що пов ‘язано

Ня, покаяння, нетлінність. Олениця виступає втіленням високоморальної людини, а також уособленням землі-матері, яка дає життя, красу та силу.

Образ свині в давньому розумінні має суто негативне значення, бо вона належить до тварин, пов’язаних із нечистою силою, символізує

Ває на вітчизняному ґрунті власне національ

Них рис. ‘

Образ мавпи означає бездумне копіювання -«мавпування». У Середньовіччі образ є негативним, пов’язаним із нечистою силою.

Собака (пес) є символом захисту, безпеки, впевненого становища в суспільстві.

Як персонаж байок вовк виступає уособленням злої, агресивної людини, якому притаманне хижацтво та войовничість.

Орел (орлиця) — символ небесної (сонячної) сили, вогню й безсмертя; одна із найбільш по-

Образ черепахи виступає символом людини, яка займається не своєю справою.

Образ зозулі є втіленням неробства й лінощів, людини, Яка не знайшла свого місця в житті.

Одним із найулюбленіших образів українського народу є соловей як символ радості, молодості, веселощів, співів, а також свободи.

Уособленням нерозумної й некмітливої людини виступає ворона.

Голуб входить до групи персонажів байок як втілення доброго й світлого начала.

Читання байок. Робота з таблицею. Читаючи байки, заповніть таблицю.

Виступ підготовленого очня.

В епоху Ренесансу й Бароко особливої популярності набуває геральдична та військова символіка, джерела якої сягають у прадавні часи.

Образ Байка Значення

Олень «Верблюд і Олень» " Уособлення чесної, справедливої людини, яка прагне до добра та правди

Олениця «Олениця і Кабан» Символ людини, яка за будь-яких обставин залишається сама собою, здатна тверезо оцінити власні можливості

Кабан «Олениця і Кабан» Носій рис духовно обмеженої людини

Мураха «Мурашка і Свиня» Уособлення розумної працьовитої людини, яка не прагне до розкошів

Лев «Лев і Мавпи» Символ Біблії як джерела справедливості, мудрості, істини

Мавпа «Лев і Мавпи» Утілення негативної сили, яка протистоїть розуму, честі

Собака «Собака і Вовк» Символ людини, яка займається «сродною працею», прагне до того діла, для якого її створив Бог

Вовк «Собака і Вовк» Утілення хитрої", підступної людини, якою керують злі сили

Орел «Орел і Черепаха» Утілення людини з високою духовністю, яка займається «сродною працею» та навчає цьому інших

Черепаха «Орел і Черепаха» Уособлення людини, яка прагне займатися «несродною працею»

Зозуля «Зозуля і Дрізд» Уособлення людини, яка занедбала своє призначення на землі й забула споріднену їй працю

Соловей «Соловей, Жайворонок і Дрізд» Утілення людини, яка цінує дружбу, навчає інших бути чесними й добрими; алегорія батьків

Бджола «Бджола і Шершень» Образ мудрої людини, яка живе «сродною працею»

Шершень «Бджола і Шершень» Образ людини, яка не бажає працювати, а живе за рахунок інших

Ворона «Ворона і Чиж» Символ обмеженої і примітивної людини, для якої прагнення до ідеалів є чужим і незрозумілим

Голуб «Нетопири двоє пташенят — горлиці та голуба» Утілення вищого божественного світла та розуму

Або з традицією язичницького тваринного культу, або з алегоричною символікою пізніших епох. Наприклад, предмети вжитку чернігівських кня-

Ми сьогодні працювали, як бджоли, тому послухайте про вш^истання цього символу в геральдиці.

Зображення бджоли як символу працелюб-ства й мирного заняття прикрашає герби Ольгополя (Вииищька область): у верхній частині щита — герТподільський, а в нижній, зеленій, насіяній золотими бджолами, навхрест покладені лопата й коса «Позначення розвинутого в Ольгопільському повіті бджільництва тарільництва; Перемишля (Львівська область) на щиті-Толотийсо^Гяний вулик із бджолами на знаТодвічно розвинутою тут бдагіль-ництва та найб^шоїйнай^ащої^ орлиці п^емишіТської^па^ічницькоГшко^и Сос-ницс (чХй^ька «я сїбному тлі сГна на якій золотий вулик і довкола золот бджоли

Творче завдання.

За допомогою тваринних символів, про які ми розмовляли сьогодні на уроці, створітьгерб Г. Сковороди.

V. Підсумок уроку

Рефлексія.

— Про що я дізнався на уроці?

— Чи все я зрозумів?

— Про що я хотів би ще дізнатися?

VI. Домашнє завдання

Знайти матеріал про мандри Ґ. Сковороди Луганщиною.

Література

1. Кислий Ф. С. Вивчення байки в школі: Посіб, для учителів. — К.: Рад. школа, 1982. — 128 с.

2. Свєтпаков ВП.. Українська література. 9 клас: Плани-конспекти. — X.: Торсінг, 2003. — 224 с.

3. Сковорода Г. С. Твори: У 2-х томах. — К.: Обереги, 2005. — 528 с.

4. Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій. — К.: Дніпро, 2001. — 144 с.

Матеріали до урок/

Байки Г. Сковорода (переклад В. Шевчука)

Ворона й Чиж

Неподалець від озера, з якого визирали жаби, сидів на гілці і співав Чиж. Поблизу нього крякала собі й Ворона, та, бачачи, що Чиж не полишає співати, сказала:

— Чого ще й ти сюди пнешся, жабо?

— А чому це ти мене жабою звеш? — спитав Чиж Ворону.

— Тому, що ти такий же зелений, як та жаба.

— О, коли я жаба, — мовив на те Чиж, —’ тоді ти сама справжнісінька жабера за внутрішньою своєю сутністю, бо спів твій зовсім схожий на жаб’ячий.

Сила. Серце і звичаї людські мають свідчити, хто він такий, а не зовнішні якості. Дерево по плодах пізнається. ;

Орел та Сорока

Сорока Орлові сказала:

— Скажи мені, як тобі не набридне безперервно вихором крутитися на просторих небесних висотах-чи вгору, чи вниз^аче хиляєшся по гвинтових сходах?

— Я нізащо б на землю не спустився, — відповів Орел, — коли б плотські потреби не приневолювали мене до того. ^

— А я нізащо б не відлітала 3 міста, — сказала Сорока, — коли б орлом була.

— Я теж так робив би, — мовив Орел, —

Коли б лише був сорокою.

Сила. Хто народжений до того, щоб бавитися вічністю» тому приємніше жита в полях, гаях та садах, аніж у містах

Мурашка та Спшя Свиня з Мурашкою сперечалася, хто з них багатший. А Віл був свідком та побічним суддею.

— Чи ж багато у тебе хлібного зерна? — спи-тала з гордовитою посмішкою Свиня. — Ну-бо, з’яви, шановна пані…

— У мене повнісінька жменя найчистішого зерна.

Як тільки сказала це Мурашка, зареготали раптом щосили Свиня та Віл.

Сила. Марнославство й прагнення насолод багатьох потягло в протиприродний стан. Це тим шкідливіше для них буває, чим вищий стан, I зовсім небагатьох мати зродила, приміром, до філософії та книжного життя.

Пощановуєте химеру, що зветься око, начебто тої води біжить із Давидом: «Хто напоїть мене

Воно свічадо світу, товариш світла, вмістилище водою із криниці, що у Вифлеємі при воротях»

Радості, двері істини… Ото варварство! (2-га кн. Царств, 23, вірш 15). Слово, ім’я,1 знак,

Віл після таких слів, мовлених мудрою звіриною, відразу скинув на рахівницю та за допомогою арифметичного множення зробив таке визначення:

— Оскільки бідна Мурашка тілько одну жменю зерна має, як сама призналася об тім без принуки, а окрім зерна, нічого більше не споживає; водночас проти того у пані Свині є цілий кадуб, в якому жмень міститься триста

Рового розрахунку…

— Не те ви рахували, пане Віл, — обірва

Ла його мову Мурашка. — Надіньте окуляри

Й киньте на рахівниці витрати супроти при

Бутків…

Справа ще більше розпалила суперечку, і її перенесено у вищий суд.

Сила. Не мале те, чого досить на прожиття, врешті, це і є статок та багатство.

Орел та Черепаха

На похилім до води дубі сидів Орел, а поблизу Черепаха своїй братії проповідувала таке:

— Пропади воно, оте літанння!.. Покійна наша прабаба, дай, Боже, їй Царство Небесне, навіть згинула, як видно з переказів, за те, що почала вчитися цієї згиблої науки в Орла. Сам сатана такс вигадав…

— Слухай-но, дуретю! — обірвав її проповідь Орел. — Не тому загинула премудра твоя праба

Нетопир (кажан) та двоє пташенят — горлиці та голуба

Великий підземний звір, що живе в землі, так як кріт, коротко кажучи, великий кріт, писав найсолодкомовніше послання до звірів, котрі живуть на землі, й повітряних птахів.

Дивуюся із забобону вашого, що у світі знайшли те, чого ніколи ніде нема й не бувало; хто вам посіяв божевілля, начебто у світі є якесь там сонце? Воно в творах ваших славиться, по-чаткує в ділі, визначає закінчення, всолоджує життя, оживлює живність, освічує темряву, випромінюе світло, оновлює час. Що за час? У світі є одна лише тьма, один лише час, а інший час — дурниця, бридня, небилиця… ця ваша дурість є плодовита матір інших недоладностей. Скрізь у вас брешуть: світло, день, вік, промінь, блискавка, веселка, істина. А найсмішніше,

Люб’язні мої друзі! Годі бути в простоті, скиньте ярмо забобону, не вірте нічому, доки не візьмете в кулак. Повірте мені: не в тому життя, аби бачити, а в тому, аби мацати.

Від дня 18, квітня 1774 року. З підземельнош світу МЛ».

Цей лист сподобався багатьом звірам і пташкам, наприклад, Сові, Дрімлюзі, Сичу, Одуду, Яструбу, Пугачу, окрім Орла та Сокола. А наї

Ши Горличеня та Голубеня, намагався ущасяивити їх цією високоштильною філософією. Але Горличеня сказало:

— Батьки наші — кращі за тебе вчителі,

Вони народили нас у темряві, але для світла.

А Голубеня відповіло:

- Не можу повірити дуросманові. Ти мені

Й раніше повідав, що сонця на світі нема. Але

Я, народжений у похмурих днях, цієї неділі по

Бачив зрана схід прегарного всесвітнього ока. Та

Й сморід, який чутно від тебе й Одуда, свідчить,

Що всередині у вас недобрий дух.

Сим. Світло й тьма, тління і вічність, віра і безчестя складають світ цей і потрібні одне для одного. Хто тьма — хай буде тьмою, а син світла — хай буде світлом. Від плодів їхніх розпізнаєте їх.

Верблюд та Олень

Африканський Олень часто живиться змія-

Ги, що отрутою запалена, швидше птиці помчав на високі гори до водяних джерел. Тут побачив Верблюда, що пив із потічка каламутну воду,

— Куди поспішаєш, пане Рогачу? — віді

Звався верблюд. — Напийся зі мною у цьому

Струмку.

Олень відповів, що він не може, як солодку, пити каламутну воду.

— Отож-бо, ваш брат дуже вже ніжний та примхливий, а я навмисне так чиню: для мне каламутна вода солодша.

— Вірю, — сказав Олень, — але я народився пити найчистішу воду і Лише із джерела. Цей потічок доведе мене до свого початку. Лишайся щасливий, пане Горбачу!

Сила. Біблія — де джерело. Усі людські історії в ній та плотські імена це бруді каламуть, її живлющої води водограй схожий на кита, що пускає вгору із ніздрів потаємну воду нетлінності, про яку написано: «Рада в серцілюди-ни — гшбока воді,, і розумна людина йповичер-пує» (Прип., 18 і 20).

Схожі публікації