Прочитайте і визначте смислові зв’язки між простими реченнями в складному безсполучниковому. З’ясуйте, за яких умов ставиться в них тире.

I. Вік прожити — не дощову годину перестояти. 2. Зима без снігу — літо без хліба. 3. Вовків боятися — в ліс не ходити (Нар. творчість). 4. Прийшов ранок — збудились дороги (А. Головко). 5. До мови доторкнешся — м’якше м’яких вона тобі здається (II. Тичина). 6. Проходила я по всіх кімнатах — нема нікогісіпько (Марко Вовчок).

II. Перевірте, які ваші висновки правильні, а які — не зовсім точні, неповні.

Тире між простими реченнями в безсполуч-никовому складному реченні ставиться в таких випадках:

1) Зміст обох простих речень протиставляється або зіставляється. Наприклад: 1. Не русалонька блукає — то дівчина ходить (Т. Шевченко). 2. Подиви ласьясно — заспівали скрипки (П. Тичина).

208.1. Прочитайте текст І розподіліть його па абзаци. II. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

У одних козаків задля зими були теплі хати задля літа курені а інші літо й зиму жили в куренях. А щоб тепло було козак наносить листя сіна простеле повсть натягне на себе кожух та й спить. Хоч який мороз йому байдуже… Козаки ні в чому не крились. Як іде куди куреня не запирає. Увійдеш в курінь казан висить пшона торба борошно в’ялена риба а в іншого і вагани меду стоять. Хочеш мед їж хочеш тетерю вари або куліш. За їжу нічого не скажуть а брати з куреня не бери взнають дадуть київ (3 Ки. «Савур-могила»).

НІ. Зробіть морфологічний розбір передостаннього рв’ чення.


209. І. Замініть складнопідрядні і складносурядні речен

ня безсполучниковими складними реченнями і запишіть їх,

розставляючи розділові знаки.

I. За ніч підвалило снігу, і йти було важко (О. Дон-ченко). 2. Ясно ще осіннє сонце сяє, але холодом осіннім вже в повітрі потягає (/. Франко). 3. Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче (7*. Шевченко). 4. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, лі жалю (Леся Українка). 5. Так тихо, спокійно в зелепих берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти (М. Коцюбинський).

II. Порівняйте складні сполучникові речення Із безсполучниковими за змістом. Чи різняться вони певними відтінками значень?

211. І варіант. Прочитайте. Визначте смислові зв’язки

між простими реченнями, що входять до складного безспо

лучникового речення. Спишіть речення, станлячи пропущені

розділові знаки.

I. Високо зніметься чайка рибалка чекає негоди.

Чайки сідають на воду буде на морі погода (Ю. Смолич).

2.
Було тихо а то й вітерець рушив почало колесом сніг

крутити (Панас Мирний). 3. Прокинуся сонце і квіти

побачу (Л. Первомайський). 4. Не почуєш вітру серце

мре. 5. Заспіваєш аж світяться ранки (3 те. А. Малиш

ка).

II варіант. Самостійно складіть одне-дна речення на кожне правило вживання тире у безсполучниковому складному реченні й запишіть.

212. І. Прочитайте. Виділіть у тексті невласпе пряму

мову. Яку стилістичну роль вона відіграє в тексті?

II. Поясніть розділові знаки.


— Гей, бички! — гукаю на весь шлях, а вони наче

й не чують: плентаються собі помалу, бо знають, що

не додому, а з дому йдуть… моє діло привезти солому,

скидать і давайте, діду, вечеряти!

От тільки холодно дуже. Лежав на соломі — ноги мерзнуть, переліз на дишло — бики хвостами Б’ються, Став іти — продимає наскрізь. Якби ж воно одежина путня, а то шинеля німецька, куца: видно, німець маленький був. Та ще й без кишень. Прорізи є, а кишень нема: поодгниаали. Ото воно в прорізи й піддимає {Григорій Тютюнник).

III. Зробіть фонетичний розбір виділеного слова.

213. Прочитайте і спишіть, ставлячи пропущені розділові

знаки.

1. Глибше орати більше хліба мати. 2. Казав овес сій мене в болото буду як золото. 3. Теплий квітень мокрий май буде у стодолі рай. 4. Прийде літо все розмаїто прийде зима нічого нема. 5. Май холодний рік хлібородний (Нар. творчість).

214. Допишіть текст-розповідь за поданим початком,

використовуючи безсполучникові складні речення.

Ми розійшлися по лісі, шукаємо гриби. Коли це Олег радісно:

— Еге-гей! Всі до мене! Красноголовця знайшов!

Підходимо до Олега — справді, красноголовець, та

Ще Й здоровезний, як два кулаки вкупі… (€. Шморгун).

215. Утворіть і запишіть безсполучникові складні речен

ня, поставивши відповідні розділові знаки.

1. Налітають з моря хмари, вдарив грім… . 2. Продзвенів дзвоник… . 3. Сонце сховалось у вітах дерев… . 4. Стихла пісня… . 5. Вітер дужчає… .

216. І. Прослухайте текст і запишіть Його під диктовку

вчителя.

Прекрасний відпочинок — спілкування з природою!

Встаєте, наприклад, ва світанку і по дорозі до лісу милуєтесь: на сході відбувається грандіозне дійство появи сонця. Широчезна смуга крайнеба жевріє рожевим вогнем: ось-ось має з’явитися величне світило. Посту-

Ново рожеві кольори бліднуть, і тоді поволі з-за горизонту висувається величезне малинове коло; за якусь мить його верхній край загоряється сліпучим вогнем і запалює міріади іскорок на росі. Вся природа прокидається.

А як хороше в лісі: одягнені в пишну зелень дерева, напоєне ароматом цвітіння повітря. Солов’ї витьохкують, заливаються трелями, аж луна йде лісом.

А скільки милих несподіванок! Зачепите ненароком гілку — і враз сипоне на вас холодною краплистою росою, хрусне під ногою гілка — і прожогом вилітає з-за куща наполоханий заєць. Зайдете влітку в березняк — наберете кошик суниць або малини. А в дубняку, під осінь, завжди натрапите на лисички, білі гриби, маслюки.

Підете отак на весь день — зарядитесь енергією на цілий тиждень (З Журналу).

П. Перевірте диктант за підручником і виправте допущені помилки, визначивши їхній характер. Повторіть відповідні

Правила.

217. І. Складіть з двох простих речеш» спочатку складні сполучникові, а потім — безсполучникові складні речення. Запишіть, розставляючи відповідні розділові знаки. Поясніть вживання їх.

I. Шлагбаум піднявся. Водії завели автомашини і рушили через переїзд. 2. Люди почали клепати коси. Наближалась косовиця. 3. Надворі передчасно почало смеркати. Небо облягли густі дощові хмари. 4. Ми із задоволенням слухали самодіяльних артистів. Вони мали хороші голоси і задушевно викоігували мелодійні народні пісні.

II. Визначте, яка орфограма в словах поданих речень трапляється найчастіше.

218. Прочитайте І визначте, які варіанти розділових знаків можливі в реченнях. Використовуйте схему на с. 112.

1. Зайде сонце розташуємось на нічліг. 2. Учень хвилювався задача не розв’язувалась. 3. Кілька днів йшли сильні дощі гірські ріки стали повноводними.

Схожі публікації