Мета: повторити вивчений матеріал про стягнену та нестягнену форми прикметників, означальних займенників; відпрацьовувати орфографічні навички правопису — й — та -нн~ У прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; уміння знаходити в тексті варіанти граматичних форм прикметників, визначати їх роль і доречність використання, а також стилістичне забарвлення, якого

Надають розглянуті морфологічні засоби; розвивати мовлення, творчі й аналітичні здібності учнів; поширювати й уточнювати словниковий запас; виховувати любов До Рідної мови, природи рідного краю, традицій і звичаїв свого народу.

Обладнання: Мультимедійний проектор, опорні схеми, пам’ятки, картки з дидактичним матеріалом; аудюзапис веснянки; ілюстративний матеріал з теми «Ой, весно, весно, днем красна…».

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

Створення психоемоційного настрою.

— Яка пора року є вашою улюбленою? Чому?

— Якою постає весна в літературі? Що символізує образ весни?

— Прочитайте й запишіть у зошити тему нашого уроку. Зважаючи на записане, а також на ілюстративний матеріал, припустіть, про що ми говоритимемо протягом уроку, вправи якого характеру будемо виконувати.

— Яку користь це принесе вам у процесі опанування мови й підготовки до тестування?

ПІ. Актуалізація опорних знань Бесіда.

— Чим відрізняються стягнені форми прикметників від нестягнених?

— Пригадайте правила правопису -«-, -нн — У прикметниках, дієприкметниках, прислівниках.

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота з опорними таблицями.

(Опорні таблиці спроектовано на екран.) Розгляньте таблиці 1,2.

V. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

Робота з текстом.

Прочитайте текст. Укажіть, до якого стилю він належить. Визначте основну думку. Поясніть правопис — н — та -««- у прикметниках і дієприк-

Метниках. Укажіть, прикметники якої форми представлені в тексті — стягненої чи нестягненої. Поясніть цей факт з точки зору стилістики. Перший веснян. мй місяць небезпідставно вважають господарем полів і лісів. Довкола вже зникли снігові кучугури, на обійстях заяріли під парким сонцем цятки талої води, на пагорбах почала

Таблиця 1

Стягнені та нестягнені форми прикметників і займенників

Стягнені форми

Нестягнені форми

-а; — є; — є; — і

-ая; — еє; — єє; — ії

Прикметники жіночого, середнього роду однини (тепла, Світле, така, кожне). Прикметники у формі множини (багаті, усякі)

Прикметники жіночого, середнього

Роду однини (теплая, світлеє,

Такая, кожнеє).

Прикметники у формі множини

(багатії, усякії).

Вживаються переважно в поезії,

Фольклорі

-□

-ий

Прикметники чоловічого роду однини (дрібен, ясен, зелен). Вживаються переважно в поезії, фольклорі

Прикметники чоловічого роду однини (дрібний, ясний, зелений)

Таблиця 2 Правопис -«-, -нн — У прикметниках, дієприкметниках,

Прислівниках

-н-

-нн-

1. У дієприкметниках

Сказаний, описаний,

окреслений.

2. У прикметниках,

утворених від іменників за

допомогою суфіксів -ан-,

-ян-, — ин-, — їн-: глиняний,

журавлиний, зміїний.

3. У словах Скажений,

шалений.

4. У прислівниках, утворених

від дієприкметників,

прикметників, де пишеться

-н-: стомлено, піднесено,

шалено

1. На місці збігу на межі кореня й суфікса:

Туманний, щоденний.

2. У прикметниках, утворених від

іменників, у яких наявне подвоєння:

Сумлінний, значеннєвий.

3. У прикметниках дієприкметникового

походження з наголошеними суфіксами

-енн-, — анн-, — янн-: нездоланний,

незнищенний, незрівнянний.

4. У прикметниках старослов’янського

походження: Стражденний, окаянний,

Огненний, священний.

5. У прислівниках, утворених від

дієприкметників, прикметників, де

пишеться -нн-: сумлінно, нездоланно

Тужавіти земля, прокльовуючись ран., ою травичкою. Попід вікнами, Ощасливлен. л пробудженням природи, радісно попискують синички, А табунці горобців, зібравшись у ватаги, з ‘ясовують свої «парубоцькі Стосунки»

Березень Найочікуван.. іший місяць селянина. Упродовж; усієї зими Він жив надією про час, коли земля прокинеться од зимової сплячки І можна буде, нарешті, вдихнувши на повні груди теплого повітря, Прокласти першу рахман..у борозну. Дбайливі господарі вже напоготові Полагоджен..о вози, чекають свого застосування підвішен. л Під стріхою плуги й борони, приготований в лантухах посівна яроВина. «Як прийшов марець, то покинь сани, візьми віз, викинь шубу й з печі злізь», Казали в народі. Та, перш ніж: вийти в поле, хлібороби З нетерпінням чекали, коли офіційно завітає в гості довгождан. м Господиня Весна.

Словн икова робота.

З’ясуйте за словником значення слова Рахман. Рахман — уявний праведний християнин; жебрак. Рахманний — тихий, спокійної вдачі.

Поміркуйте, який смисл укладено в епітет Рахманний У сполученні зі словом Борозна.

Бесіда.

— Що вам відомо про веснянки? Якими настроями вони були пройняті?

— З якою метою і за яких обставин вони виконувалися? Чому називалися закличними піснями?

Робота з текстом.

Прослухайте аудіозапис веснянки. Випишіть на слух словосполучення з прикметниками нестягненої форми. Доберіть до прикметників нестягненої форми парні прикметники стягненої. Поясніть, як обумовлено їх уживання з точки зору стилістики.

Ой весно, весно, днем красна, Що ж ти, весно, принесла?

Принесла я вам літечко, Ще й рожевую квіточку, Хай вродиться житечко, Ще й озимая пшениця

І усякая пашниця.

Весно красна,

Що ж ти нам принесла?

Коробочку з веретенцями,

А скринечку з червінцями,

Старим дідам по кийочку,

Старим бабам по серпочку,

Малим дітям по віночку,

А хлопчатам по батіжку.

Ой весно, весно, днем красна,

Що ж ти нам, весно, принесла?

Принесла я вам літечко

Ще й запашненькеє зіллячко,

А вам, дівчата, по вінку

З хрещатого барвінку, А вам, парубки, по кийку Гоніте товар на гірку, А вам, бабусі, по ціпку Попід хатами ходити, Малих діточок глядіти.

Ой весно, весно, ти красна,

Що ж ти, весно, красна, нам принесла?

Принесла я вам літечко,

Ще й запашненькеє зіллячко,

Ще й зеленую травицю,

І холодную водицю. Принесла я вам ягнятко, Ще й маленькеє телятко.

Учитель. Стягнені форми прикметників чоловічного роду та нестягнені форми жіночого й середнього роду, а також множини вживаються переважно в поезії та у фольклорі.

Вправа з ключем.

Розподіліть слова у дві колонки відповідно до правопису:

• у першу — ті, які пишуться з -н-;

• у другу — ті, які пишуться З -НН-.


Оброблен. мй, нездолан. мй, старан..о, вогненний, окаян. мй, зро-Щен. мй, нескошен. лій, двозмін. мй, вікон. ми, озвучен. ми, лєвин. ми, знесен. мй, страшен..о, тьмян..о, антен. ми, бездоган..о, знівечен. мй, стражден. мй, гостин..о, лебедин. мй, зван..ий, вітрян..о, спросон. я, блажен.. ий, приховай.. о, ран.. ій, непримйрен.. о, ячмїн.. ий, знешкодже-н. мй, незнищенно.

Ключ: Підкресливши другу букву в кожному слові, у разі правильного розподілу прочитаєте прислів’я. {«Березень невірен: то квітне, То плаче».)

Бесіда.

— Як ви розумієте зміст цього прислів’я?

— У якій формі вжито прикметник у прислів’ї? Перебудуйте стягнену форму на нестягнену.

Самостійна робота.

Перебудуйте сполучення слів на словосполучення з прикметниками чи дієприкметниками, які ілюструють орфограму «Правопис -«-, -нн-».

Ключ журавлів; зміни в погоді, яких не передбачували; відчуття, які неможливо ні з чим порівняти; світ рослин; голоси птахів; сон Природи; швидкий плин часу; наступ весни, який не спинити; проліски, Які подарувала весна; марево туману; сірість зимових буднів; тепло, На яке очікувало все живе.

VI. Підсумок уроку

Рефлексія.

— Про що ми говорили протягом уроку?

— Чи стане вам у пригоді розглянутий матеріал? Чи було щось складним?

— Правопис яких слів викликав у вас труднощі?

VII. Домашнє завдання

Для учнів із високим і достатнім рівнями знань: Написати етюд про прихід весни, використовуючи матеріал уроку.

Для учнів із середнім рівнем знань: Скласти словниковий диктант на 15—20 слів, що ілюстрували б орфограму «Правопис — н-, -нн — У прикметниках, дієприкметниках, прислівниках», або 4 завдання теетового характеру.

Схожі публікації