Прочитайте текст. Визначте тему та основну думку. Знайдіть помилки у вживанні великої букви в складних власних найменуваннях, випишіть їх, виправляючи.

Важко уявити людину яка, милуючись панорамою Києва з лівобеРежжя, не зачарувалася б неповторною красою сніжно-білих, увінчаних Золотими баня^чи будівель Києво-Печерської Лаври.

Києво-Печерська Лавра Одна з найголовніших принад Києва для туристів з усього світу. Середньовічний ансамбль церков Києво-Печерської Лаври включає в себе Троїцьку Надбрамну Церкву, Успенський Собор (зруйнований під час другої світової війни), Трапезну Церкву Значну цінність становлять культові споруди: Всіхсвятська й Хрестовоздвиженська церкви, Церква різдва Богородиці, Велика Лаврська Дзвіниця, Дзвіниці Ближніх і Дальніх печер.

На території Києво-Печерської Лаври знаходиться Музей УкраїнСького декоративно-прикладного мистецтва (дивовижна колекція украЇнського народного одягу, писанок, кераміки). У Ближніх і Дальніх печеРах Лаври покояться нетлінні мощі Святих Отців Києво-Печерських.

Сьогодні монастирське життя зосереджене на території Нижньої Лаври. На території Верхньої Лаври діє музейний комплекс «Національний Києво-Печерський Історико-Культурний заповідник».

Більше дев ‘яти сторіч стоїть на високих кручах над сивим Дніпром-Славутичем Печерський Монастир.

Архітектурний ансамбль Печерського Монастиря гарний завжди І в першому промінні сонця, у сяйві якого поблискують його золоті бані, І вдень, коли сліпучі відблиски виграють на його білосніжних стінах, І ввечері, коли здається, що казкова будівля повільно занурюється в тихі Дніпрові хвилі; уночі красиво підсвічений ансамбль ніби втрачає свою Матеріальність і, як кришталева казка, повисає над Дніпровськими Кручами, над вогнями мостів і набережних древнього, але вічно юного Красеня Києва.

Робота в парах.

Запишіть назви пам’яток Києва в такому порядку:

• спочатку ті, у яких пишуться з великої букви тільки перші слова;

• потім ті, у яких пишуться з великої букви два або всі слова;

• потім ті, які пишуться в лапках.

(Н, раціональний {М, м)узей {З, з)бройних {С, с)ил України, БуДинок з {X, х)имерами, {М, м)аріїнський (П, п)алац, {С, с)тарокиївська {Г, г)ора, Б)ратський {М, м)онастир, (Г, г)реко-(С, с)инайський (М, м)онастир, (К, к)иєво-{М, м)огилянська {А, а)кадемія, {Ф, ф)онтан (С, с)амсон, В)ерхнє (М, м)істо, Б)оричів (У, у)звіз, {А, а)нд-Ріївський (У, у)звіз, Б)удинок {В, в)ерховної (Р, р)ади, (3, з)вання {М, м)істо-(Г, г)ерой, Б)абин Я)р, {А, а)дміністраіія (П, ^резиДента України, {К, к)абінет {М, міністрів, {М, м)іст (П, п)оцілунків, {X, х)рещатий {П, п)арк, (С, с)тадіон (Д, д)инамо, (М, м)онумент {А, а)рка (Д, д)ружби, (М, михайлівський (3, з)олотоверхий {С, с)о-бор, {Ф, ф)армацевтична (Ф, ф)ірма (Д, о)арниця, {М, м)айдан НеЗалежності, (М, м)узей {В, в)еликої (В, вітчизняної {В, в)ійни, (С, с)кульптура .{М, м)атір-{Б, 6)атьківгцина, (М, м)узей (С, с)карби України при {Н, раціональному Б)анку, (М, м)узей В)оди, (М, м)у-Зей (Н, н)ародної {А, а)рхітектури та {Ті, п)обуту.

Самостійна робота.

Запишіть речення, грамотно узгоджуючи абревіатури в реченнях.

1. ЮНЕСКО заніс {занесла, занесло) унікальний монастирський Комплекс Києво-Печерську лавру до переліку пам ‘яток світового знаЧення.

2. З 29 квітня 2009 року НБУ ввів {ввело, ввела) в обіг ювілейну Монету «60 років Національному музею Т. Г. Шевченка» номіналом 5 гривень.

3. НТКУ отримав {отримала, отримало) ексклюзивне право на Трансляцію чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

4. Заступник начальника Головного управління охорони здоров ‘я Київського {Київської) МДА заявив, що надання екстреної медичної Допомоги в столиці відповідатиме міжнародним стандартам.

5. Київський Палац дітей та юнацтва перетворився на справжню Творчу майстерню митців слова, думки, дії та результату. Прес-Толока дитячо-юнацьк.. ЗМІ відчинила двері юнкорам на майстер-Класи з відомими журналістами-професіоналами.

6. У жовтні 2007 року Держкомтелерадіо України ініціював {ініЦіювала, ініціювало) збір книжок, які вийшли в українських видавниЦтвах протягом останніх років, для Бібліотеки української літератури В Москві.

Довідка:

ЮНЕСКО (ІЖЕ8СО — ІМїеа Каїіопз Егіисаііопаї, Зсіепііпс апа СиІШгаІ бг^апігаііоп) — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури.

НБУ — Національний банк України.

МДА — міська державна адміністрація.

ЗМІ — засоби масової інформації.

Держкомтелерадіо — Державний комітет телебачення й радіомовлення України.

НТКУ —.Національна телевізійна компанія України.

Для учнів із високим і достатнім рівнями знань: Скласти монолог гіда, що проводить оглядову екскурсію Києвом, скориставшись матеріалами уроку, Інтернет-ресурсами, використовуючи складні власні найменування.

Для учнів із середнім рівнем знань: Скласти словниковий диктант на 15—20 словосполучень, що ілюстрували б орфограму «Правопис великої букви у складних власних найменуваннях», або 4 завдання тестового характеру.

Схожі публікації