ТЕСТУВАННЯ

Мета: Перевірити знання учнів з теми; ступінь засвоєння правил орфографії та пунктуації; розвивати увагу, пам’ять, мислення, мовлення; удосконалювати навички роботи із завданнями тестового характеру; виховувати любов до рідної мови; поширювати й уточнювати словниковий запас; поглиблювати знання учнів про культурні пам’ятки України, прагнення пізнавати рідний край.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

III. Основна частина

Тестові завдання.

1. Визначте речення, у якому допущено помилку при творенні форми ступеня порівняння прикметника

А Дендрологічний парк «Софіївка» в Умані (Черкаська область) — Одне з найбільш популярніших місць відпочинку в Україні.

Б Софія Потоцька була однією із найблискучіших жінок того часу: ЇЇ із захватом приймали при дворах Парижа й Санкт-Петербурга, своєю привабливістю вона затьмарювала наишляхетніших красунь Європи.

В Автором топографічного й архітектурного проекту дендроПарку й керівником будівництва було призначено польського війсьКового інженера Людвіга Метцеля — талановитішу людину свого Часу, що все життя займалася військовою інженерією. Але «Софі-Ївка» — найзнаменитіший його витвір.

Г Тому, хто потрапляє сюди вперше, не віриться, що все це баГатство знаходиться в українській провінції. І ще більш чарівною й романтичною здається «Софіївка», коли довідаєшся історію ЇЇ створення.

2. Визначте, у якому з речень складна власна назва написана з по

милкою

А У 1929 р. «Софіївку» оголошено Державним заповідником, якому в 1991 р. надається статус наукової установи АН УРСР під назвою «Уманський державний дендрологічний парк «Софіївка» АНУРСР».

Б Домінантою парку є прекрасний Нижній став, із центру якого б’є 15-метровий струмінь Знаменитий фонтан «Змія».

В Дендрологічний парк Софіївка Національної Академії наук УкраїНи Видатне творіння кінця XVIIIПочатку XIX ст., поема з камеНю, води, зелені, архітектурних споруд і скульптур.

Г Багато безіменних трударів позбулися біля цього «дива» здоров ‘я Й життя. Імена їхні невідомі, проте зберігся список у Центральному Державному історичному архіві міста Києва, за яким установлено, Що серед творців «Софіївки» були кріпаки з прізвищами Заремба, Закуренко, Герасименко, Троян, Чорнокриленко.

3. Визначте речення, у якому складний прикметник пишеться разом

А Сьогодні Софіївка є цінним науковим і культурно/освітнім цен

Тром, визнаним у світі шедевром садово/паркового мистецтва.

Б Із 1991 р. парку надається статус науково/дослідної установи НАН України.

В У процесі завершення робіт на окремих ділянках були висаджені Місцеві та екзотичні деревно/чагарникові рослини, тоді сне були збуДовані перші архітектурні споруди та прикрашено «Софіївку» скульпТурою, переважно античною.

Г Багато/річна праця колективу Національного дендрологічного Парку «Софіївка» НАН України неодноразово відзначалася на міжНародному та загальної державному рівнях.

4. Укажіть, у якому рядку в словосполученнях на місцях пропусків

пишеться н

А Числен. Л легенди, кохан. я Станіслава Потоцького, вражен. лій Красою парку

Б Висадженні екзотичні рослини, зроблен. мйза дорученням Софії,

У старовинному місті Умані ……..

В Закладен. л витрати, овіян. лш міфами й легендами, насипай..ий Вручну

Г Витонченні архітектурні спорудження, парк ще називають Царицин..им садом, установлено чавунного змія на фонтані

5. Граматично правильно продовжте речення, що починається

дієприслівниковим зворотом:

Прагнучи догодити примхливій красуні-дружині,

А …Станіславові Потоцькому нічого не залишалося, як перетвоРити на райський куточок дикі землі на окраїні Умані.

Б …Станіслав Потоцький спромігся перетворити на райський Куточок дикі землі на окраїні Умані

В …Станіславом Потоцьким було перетворено на райський кутоЧок дикі землі на окраїні Умані.

Г …щедрістю Станіслава Потоцького дикі землі на окраїні Умані Перетворилися на райський куточок.

6. Визначте речення, у якому наявний іменник, що вживається тіль

ки у формі множини

А Із 1796 до 1802 р. копали ставки, підземну річку, споруджували водоспади й водограї, прокладали алеї, переносили велетенські гранітні брили, створювали з граніту та гіпсу художні прикраси для архітектурних споруд.

Б Кожний куточок парку пов ‘язаний з переказаній, легендами та Романтичними історіями про подружжя Потоцьких.

В Докорінних змін зазнала західна частина парку, де на площі поНад 45 гектарів створено практично новий парк із трьома ставками, Органічно вписаними в ландшафт Трекової балки.

Г Площу зборів прикрашає своїм шумом, виблискуючи на фоні зелені Й каміння, Великий водоспад.

7. Виправте граматичну помилку, пов’язану з уживанням займен

ника. Запишіть виправлене речення.

Скрізь у парку можна побачити статуї давньогрецьких богів і поЕтів. їх виготовили кращі італійські й французькі майстри.

8. Прочитайте текст. Запишіть речення відповідно до норм правопису, виконуючи такі завдання:

А) перебудуйте речення 1 на складнопідрядне з підрядним обста

винним допустовим;

Б) речення 3 та 8 — на прості, ускладнені відокремленими озна

ченнями, вираженими дієприкметниковими зворотами;

В) речення 10 — на складнопідрядне з підрядним означальним.

(1) Не/зважаючи на свою «дикість», місцевість була дуже приДатною для створення романтичного місця відпочинку. (2) Вона буяла ярами, кристальними джерелами, скупченнями кам’ян. мх брил. (3) Поруч протікала річечка Багно, що одержала не/забаром більш «шляхетну» назву Кам ‘янка. (4) Кажуть, що в Людвіга Метцеля не/буЛо навіть плану будівництва Софіївки і весь парк — це чиста імпровізація {причому імпровізували навіть кріпаки, які облаштовували все за своїм смаком). (5) Звичайно ж, це не/правда, адже в Софіївці Багато гідро /технічних споруд, для нормальної роботи яких не/обхідний дуже точний розрахунок. (6) Та хай там як, але втілювати Задум інженера мали тисячі селян, уманських майстрів-умільців. (7) Саме вони копали глибокі ставки й озера, насипали високі пагорБи, робили довгі та широкі греблі, прокладали доріжки, обладнували штучні скелі, провалля, будували альтанки, гроти, фонтани… (8) Саме Вони викохували рідкісні зела, які замовляли з різних куточків землі. (9) Уманські садівники й будівельники за короткий час створили на Пустирі не/сказан..у красу. (10) Таке диво не/могло не/викликати заХоплення й породило безліч легенд, пов ‘язан. мх із переказами із життя родини Потоцьких.

Контрольне аудіювання.

Краса Велика сила. Жіноча краса теж, але вона нетривка, і хто Згадає красуню через століття? Портрети… А що Портрети? їх знають лише спеціалісти й музейні працівники. Тож: мало хто залишається в пам ‘яті прийдешніх поколінь Красунею з великої літери. Софії де Вітт-Потоцькій поталанило. її вроду береже один із найкращих парків України й світу «Софіївка».

Уманським парком «Софіївка» найкраще блукати рано-вранці або В будні. Суботній або недільний осінній полудень Місцевий «висо-

Кий сезон», коли туристів у парку мало не стільки ж, скільки дерев. А блукати тут добре! Від Нижнього ставу з 15-метровим фонтаном «Змія» до гроту Діани, від Чортового мосту до підземної ріки Ахеронт, від острова Анти-Цирцеї до партерного амфітеатру… Екскурсоводи чітко слідують за заздалегідь розробленими маршрутами та їх хронометражем, ледь виплутаєшся з їх навчено-про-фесійних капканів, як на тебе починають полювання власники сувенірних крамничок іяток. А є ж іще фотографи, гондольєри на човнах, прибиральниці, студенти сусідньої аграрної академії, які слідкують за парком… Тож: навколо люди, люди, люди… А «Софіївка», як сором ‘язлива красуня, відкривається лише тет-а-тет. Хоча та, заради якої вся ця краса задумувалася, сором ‘язливою не була. Інакше б не вижила. Але красунею була неймовірною.

Про графиню Софію де Вітт-Потоцьку тут нагадуватиме все: від назви парку до численних біографій, якими наповнені сувенірні ятки. Так багатій граф Станіслав Потоцький увіковічнив своє безмежне кохання до дружини.

Історія починається з турецького міста Бурса, де 1762 р. в родині грецького торгівця худобою народилася дівчинка Софія. Коли батько помер, її мати Марія, залишившись без засобів до існування, стала куртизанкою. У1777р. Марія привела красуню-доньку до польського посла в Стамбулі Кароля Боскампа-Лясопольського. Той, вражений вродою Софії, купив її й залишив у себе. І закрутилося: уроки французької, світські прийоми, шлях до Варшави, який лежав через Поділля. Повий край назавжди змінив її життя. У дівчину палко закохується 39-річний Юзеф деВітт, син коменданта Кам ‘янець-Подільськоїфортеці, видатного архітектора епохи бароко Яна де Вітта. Осліплений красою, він протягом року їздить до Хотина залицятися до красуні. Донині Кам ‘янцем-Подільським гуляють розповіді про їхнє таємне вінчання 1779р. в зіньковецькому костелі й про те, як скаженів батько Юзефа та як злягла від горя його мати.

Уже з Кам ‘янця, у новому статусі, Софія відправляється разом з Юзефом подорожувати Європою. На той час де Вітт-молодший, переметнувшись до росіян, уже був генералом російської армії. Та чоловік швидко відходить у тінь, а до ніг красуні падають Варшава й Берлін, її шанувальниками стають король Фрідріх II Пруський та австрійський імператор Йосип II.

Де слава Там і заздрість. З’явилися чутки, що красуня є російською шпигункою й приятелькою Григорія Потьомкіна. З усіх боків тільки йчути було: бідний, бідний Юзеф… У жовтні 1791 р. у Яссах,

Тодішній столиці Молдови (нинішня Румунія), куди переводять де Вітта, Софія вперше зустрічає графа Потоцького. Кохання обеззброїло одруженого графа. Плітки та легенди й нині оточують це Подружжя. Власне, як і парк.

У1785 р. молода дружина графа Станіслава Потоцького Софія гостювала у своєї приятельки, графині Гелени Радзивілл. Потоцьку До глибини душі зачарував парк «Аркадія», створений у маєтку Радзи-Віллів. Вражена красою парку, а особливо безліччю екзотичних рослин, Софія у захваті розповіла про це в листі до Станіслава Потоцького: «Прогулюючись садами «Аркади», я відчула, що в розпалі літа пеРеживаю знову весну й кожне деревце начебто говорить до мене. Мені тут добре! «Аркадія» дуже нагадує Крим. Ти знаєш, що при твоїх можливостях можна було б протягом двох років мати таку Ж, а може, і кращу «Аркадію»…». Закоханий граф не міг не виконати Примхи Софії, заради неї був готовий на все.

Потоцький вибудував для коханої дружини шматок її рідної ГреЦії в античному стилі. Автором парку був талановитий військовий інженер-винахідник Людвіг Метцель. До речі, на його могилі у ВарШаві написані слова: «Тут спочиває прах будівничого «Софіївки». Щодня йому допомагали німецький садівник Олива і близько 800 сеііян. Селяни отримували за працю платню, адже Потоцький скасував на Своїх землях панщину. Кажуть, будівництво парку коштувало графу Астрономічної суми в 15 млн злотих (або 2 млн крб сріблом)! Юзеф де Вітт, у якого Потоцький буквально відкупив Софію за 2 млн злотих, Дізнавшись про скруту, у яку увігнало Станіслава будівництво парку, У злісному, в’їдливому листі радив тому ще раз продати дружину й заробити на парк…

«Софїївка» вже на початку XIXСт. викликала захват. Поети склаДали про неї поеми, її малювали художники, а в 1820 р. навіть відвідав Російський цар Олександр І. Задум Станіслава Потоцького був ще Більш грандіозним, та втіленню завадила передчасна смерть магната. Софія володарювала в зеленому царстві імені себе аж до смерті 1822 р. Дивно, але улюбленим місцем на землі парк для неї не став: Графиня не раз намагалася продати «Софіївку» в царську скарбницю.

Дендропарк і справді вражає: є тут екзотичні дерева з усіх усюд, Мармурові скульптури, що наче зійшли зі сторінок «Іліади» та «ОдісСеї», численні водойми, водоспади, фонтани й гроти. Вражає вона й своєю площею: 179 гектарів Це солідно. До речі, сучасна «СоФїївка» не дуже схожа на зелений рай часів красуні Софії. У 1836— 1859 рр. парк, який називали тоді «Царициним садом», значно вдо-

Сконалили академік архітектури А. Штакеншнейдер і тодішні головні Садівники.

У 2007 р. «Софіївку» було названо одним із семи чудес України. А чи варто дивуватися, що в 1985 р. таку ж назву отримала планета №2259?

Запитання до тексту.

1. Укажіть, який час називано «високим сезоном» у «Софіївці»

А святкові дні

Б будні

В суботній або недільний осінній полудень

Г вранішній час у свята

2. Укажіть, яка висота фонтану «Змія» — візитна картка «Софіївки»

А 10

Б5 В 15

Г 20

3. Укажіть, у якому стилі збудовано «Софіївку»

А античному

Б бароко

В класичному

Г рококо

4. Укажіть, скільки разів за життя була продана Софія

А тричі

Б двічі

В чотири рази

Г раз

5. Укажіть, хто був першим чоловіком Софії Потоцької

АЮзефдеВітт

Б Людвіг Метцель

В Кароль Боскамп-Лясопольський

Г Ян де Вітт

6. Укажіть, у якому костелі таємно обвінчалася Софія зі своїм пер

шим чоловіком

А кам’янець-подільському Б зіньковецькому

В уманському Г варшавському

7. Укажіть, який титул мала Софія Потоцька

А княгиня

Б графиня В баронеса Г ніякого

8. Укажіть, ким був за фахом Людвіг Мецтель

А садівником

Б архітектором

В військовим інженером

Г дизайнером-новатором

9. Укажіть, що написано на могилі Людвіга Мецтеля

А «Будівничому «Софіївки» від вдячних нащадків»

Б «Архітекторові «Софіївки» від родини Потоцьких» В «Тут спочиває прах будівничого „Софіївки "» Г «Тут спочиває той, хто увічнив ім ‘я однієї з найвродливіших жінок століття»

10. Укажіть, яку назву мав парк у 1836—1859 рр.

А «Софіїн парк»

Б «Цирцеїн парк»

В «Зелений рай красуні Софії»

Г «Царицин парк»

11. Укажіть, як ставилася Софія до подарованого чоловіком парку

А любила парк, пишалася ним і прожила в маєтку до смерті

Б любила парк, пишалася ним, часто приїжджала туди на відпочинок В володарювала в маєтку до смерті, але улюбленим місцем парк для

Неї не став, Софія не раз намагалася його продати

Г володарювала в маєтку до смерті, але улюбленим місцем парк

Для неї не став, через те, що це будівництво увігнало в матеріальну

Скруту родину

12 Укажіть, коли «Софіївка» була визнана одним із семи чудес України

А 2000

Б 2005

В 2007

Г2008


Схожі публікації