Повідомлення дання).

Мели допомогти учням усвідомити особ

Ливості давньоруської літератури; ознайомити

З перлиною ліро-епосу — «Словом о полку

Ігоревім»; з’ясувати історичну основу твору,

Ше№о-тематичне спрямування, жанр; розвива

Ти вміння грамотно висловлювати свої думки,

Обґрунтовувати їх; виховувати почуття любові

До рідної землі, повагу до історичної пам’яті

Ш. Повідомлення теми, мета й завдань уроку, Мотивація навчальної діяльності

Учитель. У глибину віків сягає історія могутньої слов’янської держави, оспіваної в давньоруських билинах і літописах. Київська Русь у свій час була найбільшою державою середньовічної Європи: займала величезний простір від Ладозького й Онезького озер до Дунаю, від Карпат до Волга.

Високим був міжнародний авторитет давньоруської столиці, яку літописець Нестор назвав «матір’ю міст руських». За часи? князювання Ярослава Мудрого (1019-1054) Київ став од-нимзі свгговихполггичних і культурних центрів, мав найтісніші зв’язки з різними країнами. Улюблений син Ярослава Всеволод одружився з матір’ю імператора Костянтина Мономаха. Дочка Всеволода Євпраксія стала дружиною германського імператора Генріха IV. Найвище піднесення східнослов’янської держави припало на першу половину XI ст., невдовзі досягла апогею й руська література, яка стала важливим чинником у духовному розвитку суспільства,

IV. Вивчення новош матеріалу

Повідомлення учня 1 (випереджальне завдання).

Історична довідка

Із загальним піднесенням економіки Руської держави, раннім розвитком торгівлі й ремесла відбувалося швидке зростання давньоруських«градів», тобто інтенсивне міське будівництво. Розвивалися такі міста, як Чернігів, Полоцьк, Галич, Смоленськ, Ростов, Володимир. У 1037 р. Ярослав побудував у Києві чудовий Софіївський собор — головний храм Київської Русі, монументальну споруду бездоганних форм ї пропорцій, із великим смаком прикрашену фресками та мозаїкою.

Прийняття християнства й загальний високий рівень культури Київської Русі посилили потребу в письмі. Книги були великою цінністю. Писали їх на пергаменті — спеціально обробленій телячій шкірі — великими літерами, так званим уставом, де кожна літера виводилася чіткими прямими лініями. Книги вміло оздоблювали малюнками, орнаментами. Процес написання йшов дуже повільно, був дорогим, вимагав високої кваліфікації та навичок. Так написана й найдавніша книга, що дійшла до наших днів, -«Остромирове євангеліє».

З кінофільму «Сово

Демонстрація уривка о полку Ігоревім».

Проблемне запитання.

- Чому «Слово-о полку Ігоревім» називають перлиною українського ліро-епосу?

Учня 2 випереджальне заврушили далі. Удосвіта стали над річкою Каялою, що впадає до Озівського моря (тепер ця річка зветься Калміжа), вишикувалися вряди й загородили степ червоними щитами, наче муром.

Це було в п’ятницю рано. Кончак та Гзак, половецькі хани, виступили зі своїм військом, і почалася страшна битва. Першого дня князі побили половців, забрали в них багато майна й хоругв, що їх воїни кинули до ніг хороброму ІгоДТСвятославовичу.

Настала ніч, і здавалося, що половці вже повтікали. Але вдосвіта в суботу вони знову кинулися в битву й билися запекло Списи ломилися, мечі щербилися, дудніла земля над Каялою, бо з-над Дону й Донця йшли з войовничими вигуками нові сили половців своїм на поміч. Билися знову цілу суботу, і знову битва була невиріше-ною. АвнвдЕюрюш зійшлися знову, та вже не було сили віюроорих лицарів. До полудня майже всі погинулГакнязів. узялиполовецькі хани в неволю^зяли Ігоря і Всеволода і Володимира, і Святослава.

Поет каже, що від того посумніла вся українська земля, а київський князь Святослав мав тої ночі страшний сон, який віщував йому, що його сини (себто піддані йому князі) Ігор і Всеволод у велику біду потрапили. А як дійшла до Києва страшна звістка про битву над Каялою, то заплакала вся Україна й заридала Ігорева дружина, княгиня Ярославна в Путивлі. Пс>ет закликає всіх укращськихкнязів, щоб пішли помститися за Ігоря, бо половці й до них незабаром доберуться. І справді, відразу після тієї трагічної битви по-ловці знову кинулися в Україну й спустошили її аж по сам Київ.

Та князь Ігор недовго був у половецькій неволі. Йому пощастило познайомитися з половчином Овлуром, і той допоміг князеві втекти в Україну.

Невідомий поет описує його втечу й те, як половці пустилися рано за ним у погоню, але не наздогнали. Ігор летів птахом і щасливо дістався в Новгород. І тоді зраділа вся Україна. Через два роки визволилися з неволі й інші князі та повернулися додому.

А половці вже й не нападали, бо були дуже ослаблені тою битвою, а з Азії загрозу становив їм інший народ монгольського походження — татари, які потім розбили їх зовсім і самі почали

Знищувати України

Метод «Асоціативна аавутинка*.

— Якою постала у вашій уяві Київська Русь?

V. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу Тестування. 1. Про справжність «Слова…» свідчить

А історичний твір «Олександрія» Б «Галицько-Волинський лпопно В «Літопис Самовидця» Г поетична повість «Задонщина»

2. Події у творі співець намагається відобра

Зити, починаючи з часів

А правління Володимира

Б заснування Київської Русі

В виникнення першої друкованої книги

Г свого дитинства

3. За жанровою спрямованістю «Слово…» -

А ліро-епічна поема

Б історична повість В літописна оповідь Г притча

4. Основну думку твору становить прислів’я

А «І після сощя буеа негода, отак і в народі»

Б «Чи є що краще, лучче в світі, як укупі

Жити!»

В «Хто любить людей, того й люди люблять» Г «Яка совість — така й честьь

5. «Слово…» — це найвидатніша пам’ятка

Давньоруської літератури, яка

А докладно розповідає про взаємостосунки між князями

Б є закличним зверненням до людей

В відображає роль природи в самовираженні внутрішніх почуттів героїв

Г акцентує увагу читача на перемозі Ігоря та його дружини

6. Князь Ігор виступив у похід 23 квітня

7. Укажіть, хто вимагав від князів, щоб вони

Припинили свої чвари та об’єдналися для бо

Ротьби з ворогом

А Нестор Літописець Б невідомий історик В руський народ Г кобзарі та лірники

8. Читача автор «Слова…» називає

А «вельмишановним і уважним»

Б «братом»

В «поважним гостем

Г «другом»

VI. Підсумок уроку Проблемне запитааня.

— Чому «Слово о полку Ігоревім» називають перлиною українського ліро-епосу?

Схожі публікації