Мета: Пригадати відомості про відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, та складнопідрядні речення з підрядними означальними; способи синонімічної заміни простих речень, ускладнених дієприкметниковими зворотами, на складнопідрядні з підрядними означальними, і навпаки; удосконалювати пунктуаційні

Навички розстановки розділових знаків при відокремлених другорядних членах речення та між частинами складнопідрядного речення; розвивати усне й письмове мовлення, мислення, аналітичні здібності, уміння обґрунтовувати думки; поглиблювати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови, усвідомлення її багатства, повагу до національної культури.

Обладнання: Мультимедійний проектор; слайди, оздоблені орнаментом, що імітує вишивку; фото й ілюстрації вишиванок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина

II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

Учитель. Ми об’єднаємо матеріал із синтаксису простого ускладненого й складного речень, який ви розглядали у 8-х та 9-х класах; говоритимемо про відокремлені означення, виражені дієприкметниковими зворотами, та складнопідрядні речення з підрядними означальними. Ці теми поєднані в нашому уроці не випадково, адже сьогодні ми матимемо нагоду переконатися, наскільки багатою є наша мова, які широкі можливості ми маємо для висловлення думок і, відповідно, як це пов’язано зі стилістикою, певними мовленнєвими ситуаціями.

А ще на сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся чимало цікавого про українську вишиванку, що не так давно була лише часткою народознавчих свят, а сьогодні стала таким привабливим предметом гардероба й публічних персон, і пересічних громадян.

III. Актуалізація опорних знань

Бесіда.

— Що таке дієприкметник?

— Що являє собою дієприкметниковий зворот?

— Чим відрізняється залежне слово від означуваного?

— Які правила відокремлення дієприкметникових зворотів у реченні ви пам’ятаєте?

IV. Вивчення нового матеріалу

Робота зі слайдами.

(Слайди спроектовано на екран.) Розгляньте слайди 1 —3.

Дієприкметник — особлива форма дієслова

(який?)

Ознака за дією (

Суфікси -н-, — єн-, — л-, — т-, — уч — (-ЮЧ-), — ач — (-яч-)

Слайд 2

Неправильно

Правильно

Постарівший

Постарілий

Той, що постаріє

Прогнивший

Прогнилий

Той, який прогнив

Слайд З

Дієприкметниковий зворот

Дієприкметник + залежне слово, Означуване слово, Й]£&руідц^]д^^

Відокремлення комами дієприкметникових зворотів

Означуване слово (ім.), ЙІ^}РШМ§ШІШЛ^Ш1^2^Ю^ЗОЗО.

Ді£лі£укм£іщуі<^з^^ Означуване слово (ім.)

Бесіда.

— Які речення називають складними?

— Чим відрізняються сполучникові складні речення від безсполучникових?

— Якими ознаками характеризуються складнопідрядні речення?

— Дайте характеристику складнопідрядному реченню з підрядним означальним.

V. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу Робота в парах.

Укажіть складнопідрядні речення з підрядними означальними та прості речення, ускладнені відокремленими означеннями й дієприкметниковими зворотами. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Українська вишита сорочка в цілому є яскравим та самобутнім Явищем культури, яке розвивалося та вдосконалювалось протягом Багатьох століть.

2. Багато різноманітних народних прикмет, традицій, звичаїв, Пов ‘язаних із сорочками-вишиванками, дійшло до наших днів.

3. Першу сорочку для немовляти шили з тканини, якою хрещені Батьки обвивали свічки під час обряду хрещення.

4. Сорочку, призначену в подарунок матері нареченого, потрібно Було перед вишивкою відбілити в солоній воді, щоб не було сліз.

5. Біла сорочка, що її дала дружина чоловікові, Символ вірності: Доки сорочка біла, доти жінка вірна.

6. Довга українська вишита сорочка, поєднана з поясним одягом У вигляді одного, а пізніше двох незшитих полотнищ картатої або Орнаментованої вовняної тканини, створювала неповторний українСький колорит.

{Після закінчення роботи на дошку проектується правильно виКонане завдання. Учні перевіряють роботу.)

Творче моделювання..

Перебудуйте, де це можливо, речення зі зворотами на складнопідрядні з підрядними означальними, і навпаки.

Робота по варіантах. Творче моделювання.

Варіант І: Перебудуйте прості речення, ускладнені відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами, на складнопідрядні речення з підрядними означальними.

1. Справжня українська колоритна, барвиста сорочка, зроблена З льону та вишита вручну, оздоблена національними орнаментами Та виконана різноманітними техніками вишивання, втілює всю родюЧість української землі та щедрість і гостинність українського наРоду.

2. Центральними мотивами візерунків подільської вишиванки хрестиком є ромб, розміщений посеред двох горизонтальних ліній, і трикутник, утворений між ромбом та лініями, вишитий у вигляді завитків спеціальними скісними лініями.

3. Вишивка хрестиком є найпопулярнішим швом, використовуваним У найрізноманітніших виробах.

4. Елементи орнаменту, виконані хрестиком, були рослинні та Геометричні.


Варіант II: Перебудуйте складнопідрядні речення з підрядними означальними на прості, ускладнені відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами.

1. Особливо виразно та яскраво прикрашалась у давньослов ‘ямському Одязі квадратна або кругла горловина, яка могла бути пришитою до Одягу або вдягатись окремо:

2. Найпоширенішим символом на вишиванці є «дерево життя», Котре зображується у формі гілок або листя.

3. Вишиванка, яку зробили люблячими руками мати або наречена, Була наділена неймовірним приливом бадьорості та енергії.

4. На сорочці здебільшого були прикрашені ті частини, які не були закриті іншими деталями одягу, що допомагало досягти композиційНої цілісності.

Бесіда.

— До якого стилю належать ці речення?

— Чи змінилося їх стилістичне забарвлення після перебудови?

Робота з текстом.

Прочитайте текст. Укажіть, до якого стилю він належить. Свою позицію обґрунтуйте. Визначте основну думку тексту. Випишіть речення, які потребують редагування, виправляючи граматичні й пунктуаційні помилки.

Еорщівщина Унікальний край уславлений своїми краєвидами, Печерами й славними людьми. Особливістю району є сорочка вишита Чорними нитками, ставша своєрідною візиткою краю.

Як розповідає давня легенда, домінуючий чорний колір вишивки Пов’язаний з конкретними подіями нашої трагічної історії. У XVXVII Століттях Борщівський край був постійним об ‘єктом нападів Турків і татар. Вороги безжально спустошували й грабували села, Забирали в полон населення. Після одного з таких нападів у кількох Наддністрянських селах загинули всі чоловіки. Тоді дівчата й жінки, Які оплакували свої гіркі долі поклялися протягом кількох поколінь носити жалобний одяг за коханими, загйбшими від рук жорстоких Нападників і вінчатися в сорочках вишитих чорними нитками… І обіцяну клятву виконали.

Особливу цінність і нині має давня бабусина й прабабусина соРочка. Саме вона цінується і в Україні, і за кордоном. Відома вона як «борщівська бавляна сорочка», шита «по рукавах». Найголовнішими

Її ознаками є біле домоткане, здебільшого конопляне полотно, проСтий крій і густий, тугий візерунок, вишиття грубою вовняною нитКою «чорною Бавною». Саме ті жінки, які вишивали такі сорочки У 20ЗО роках минулого століття були останнім поколінням по-в ‘язаним дивною, але благородною обіцянкою.

Відтак борщівська чорна сорочка займає почесне місце серед усього Розмаїття національного вбрання.

VI. Підсумок уроку

Рефлексія,

— Про що ми говорили сьогодні на уроці?

— Якому стилю властиве вживання складнопідрядних речень із підрядними означальними та простих, ускладнених відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниковими зворотами?

— Чи були форми роботи, виконані протягом уроку, корисними для вас? Чому?

— Що було цікавим? А що складним?

— Що з тієї інформації, яка повідомлялася на уроці, вас зацікавило? Поділіться міркуваннями про те, чому вишиванка сьогодні знову стала сучасною.

VII. Домашнє завдання

Для учнів із високим рівнем знань: Написати твір-роздум у публіцистичному стилі на тему: «Чому вишиванка у XXI столітті знову стала сучасною?»; у роботі використовувати складнопідрядні речення з підрядними означальними та прості речення, ускладнені дієприкметниковими зворотами.

Для учнів із достатнім і середнім рівнями знань: Написати твір-опис вишиванки в художньому стилі, спираючись на матеріал уроку або за власними спостереженнями; у роботі використовувати складнопідрядні речення З Підрядними означальними та прості речення, ускладнені дієприкметниковими зворотами.

Схожі публікації