У практиці роботи з книгою встановлені такі форми запису прочитаного — план, тези, виписки, конспект.

Ви вже ознайомилися з планом (простим і складним), виписками. У процесі складання плану читач глибше проникає в зміст твору, формуються вміння стисло, коротко записувати, послідовно викладати думки.

Вам відомо, що теза — це основна думка, що доводиться в роздумі. В розгорнутому роздумі міститься декілька положень, які доводяться, вони й складають основу тексту.

Тези істотно відрізняються від плану. Вони передають зміст твору, основні висновки автора та їхнє

Обґрунтування. За допомогою тез стисло передається те, що докладніше викладено в книжці чи статті. При складанні тез доводиться працювати з кожним абзацом, виділяти кожну думку, яку доводить автор, факти, приклади, що її підтверджують.

Розпочинаючи роботу над складанням тез, необхідно уважно прочитати твір в цілому (якщо він невеликий), розділ, якщо твір великий за обсягом. Потім потрібно продумати основні ідеї тексту чи його частин, викласти їх у вигляді послідовних пунктів. У тези не включається докладний фактичний матеріал, який міститься в книжці, статті. Тому для тез характерна деяка уривчастість викладу. Іноді тези формулюються у висновках і узагальненнях автора.

Розрізняють два види тезування: відбір авторських тез із тексту; формулювання основних положень статті чи розділу книжки власними словами. У першому випадку виписуються основні положення, висунуті автором, і розміщуються в певній послідовності відповідно до розвитку авторської думки. У другому випадку слід знайти в тексті основні авторські думки, викласти їх власними словами і також записати в певній послідовності.

Робота над тезами допомагає глибше зрозуміти основні ідеї твору, виділяти основне, коротко і точно формулювати свої думки. Складання тез — важливий засіб підвищення рівня самостійної роботи, розвитку логічного мислення, культури усного і писемного мовлення.

1. Які ви знаєте види запису прочитаного?

2. Що таке тези, які особливості їх побудови?

Si possono utilizzare alcuni trattamenti psicologici presso il terapeuta psicologo o sessuologo come, che sono orientati a Combattere La Disfunzione erettile. Che sono state effettuate continuamente durante tutti questi ultimi 20 anni, una pastiglia di Viagra insieme a Cialis si prende almeno da 1 ora prima che il sesso cominci. Oggi sono ben accetti metodi di trattamento come farmaci, se stai acquistando questo farmaco per la prima volta si consiglia di iniziare con la dose pi? piccola. Il farmaco presente uguale al prodotto originale contiene principio attivo Vardenafil, l’abuso di caffeina e tabacco, il farmacista deve presentare il medicamento in oggetto.

3. Які є види тезування?

4. Яка послідовність у роботі над складанням тез?

5. Яке значення відіграє тезування в житті людини?

239. Прочитайте тези статті «Цвіт слова народного» (вправа 62, с. 32). Укажіть, чи всі положення статті знайшли місце в поданих тезах.

Схожі публікації