Сформулюйте тему і основну думку тексту. Проаналізуйте його будову, використовуючи засвоєні відомості про ССЦ, абзац, відоме і нове, засоби міжфразного зв’язку.

Мова наша є таємницею. У ній всі тони і відтінки, всі переходи звуків від твердих до найніжніших… Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок. Інше слово часом дорогоцінніше самої речі.

Пригадаймо такі слова, як «оксамит», «перли», «намисто», «рушник», «хустка»… Кожне слово має свій сенс, свою красу. У мене народжується велике почуття радості при згадці таких слів, як «світанок», «сонячний промінь», «веснянийструмок», «голуба далечінь», «блакитна високість»… А скільки є таких слів, і за кожним — глибинна суть і краса!

У величезному мовному запасі вибрати потрібне слово — то велике вміння, і, навпаки, якщо ви корис-

Туєтеся словом неточним, то це, власне, те саме, коли б замість відточеного олівця на уроці малювання ви користувалися 6 цвяхом.

Знання рідної мови визначає багатство, широчінь Інтелектуальних І Естетичних Інтересів особистості. Той, хто не знає рідної, материнської мови або цурається її, сам себе засуджує на злиденність душі, стає безбатченком (За В. Сухомлинським).

II. Наведіть приклади краси слова з української поезії.

III. Зробіть синтаксичний розбір речення третього абзацу.

Поясніть, чому виділяється комами слово Власне. Доберіть

синоніми до виділених слів.

299.1. Прочитайте і визначте тип мовлення, основну думку тексту. Скільки в ньому ССЦ? Вкажіть види зв’язку речень у тексті. Яку роль відіграє в тексті порівняння різноманітності мов із багатством природи?

Дехто аже, що краще було б, якби всі люди говорили однією мовою. Тоді не треба було б затрачувати часу, щоб вивчитися чужих мов. Чудне це бажання!

Наш світ тим і красний, що він не однаковий, тим і земля наша хороша, що вона покрита то горами високими, то долинами глибокими, то рослиною усякою. Зробіть так, щоб усе рівно було, щоб однакова рослина вкривала землю — І пропала її краса! Ви занудитесь від тії рівнини та однаковості. Чого ж тоді хочеться однакової задля всіх мови? Мова — така сама жива, як і народ, що її витворив. Коли він кине свою мову, то буде смерть для його душі, для всього того, чим він відрізняється від інших людей. Він повинний буде згинути — стати Іншим народом (За Панасом Мирним).

II. Яка функція сполучпиків Що, щоб У реченнях тексту?

300.1. Прочитайте текст вправи 94 (с. 52). Які мовні засоби використано для досягнення виразності висловлюваної думки? У літературі ці стилістичні фігури називаються антитезою І анафорою.

II. Усно продовжіть думку автора, використовуючи зазначені стилістичні фігури і факти з сьогодення.

301. І. Проаналізуйте текст. Визначте Його стиль, засоби образності, емоційності.

У рідкі, неповторні години кожному з нас хочеться висловитися найдорожчими словами.

Хочеться кожне слово помити в українській криниці, де дівчина воду брала, і поставити слова чистими рядами, щоб незабутнє вигравало в них. як сонце на Великдень, і радувало людські серця…

Хотілось би вишити слова, мов червоні квіти на холодних рушниках, і розвішати рушники в кожній хатині, аби хто на них не глянув, з якого боку не зайшов, щоб вони завжди були непорочними, як говорили колись про себе моя скорбна мати (За О. Довженком).

II. Визначте, як перше речення ССЦ вплинуло на харак тер мікротеми.

302. Прочитайте текст і висловіть свос ставлення до змісту

прочитаного. Вкажіть мовні засоби зв’язку між реченнями.

Я не замислювався над питанням про свос місце в українській літературі. Це справа критиків, літературознавців і читачів. За всіх часів і обставин мене бентежило і бентежить тільки одне: писати так, щоб у якійсь мірі мати підставу сказати своїй музі Шевченковимн словами: «Ми не лукавили з тобою». У цьому є найбільша моральна і творча втіха кожного митця (За Б. Анто-пепкомДаеидовичем).

303. І, Прочитайте. Визначте, скільки ССЦ у тексті.

Вкажіть, якими засобами зв’язку пов’язані речення в першо

му і другому абзацах.

Я почав молитися Богу. Я не молився Йому тридцять сім років. Я Його одкинув. Я сам був Бог’богочо-ловік. Зараз я збагнув невеличку краплину своєї облуди. Я не той, за кого приймав себе. Коли посивіла моя голова, і вщухли пристрасті, і день повечорів, я відчув до глибини душі, «що слаб і немощен є чоловік, і все життя людське скорботне є».

Бог у людині. Він є або нема. Але повна Його відсутність — се великий крок назад і вниз. У майбутньому люди прийдуть до Нього. І тоді не буде гнітючої сірої нудьги, звірожорстокого, тупого і нудного безрадісного будня (За О. Довженком).

II. У слові Посивіла Поставте наголос і звірте його за словником наголосів.

304.1. Прочитайте. Запишіть ознаки, за якими цей текст можна вважати ССЦ. Яка його основна думка? Дайте за нею назву текстові.

Скільки себе пам’ятаю — доводилося долати тяжкі негоди. Я захищався. Я боровся. Не звинувачуйте мене ті, хто дивився на мою боротьбу і нічим не допомагав.

Я — релігійна людина. Я вірю в Бога. Тільки нечистий дуч міг так по-днявольськи спотворити коротке людське життя, переповнити його стражданнями, яких би вистачило на сотні поколінь роду людського (За О. Гончаром).

II. Назвіть види і засоби зв’язку в мікротексті.

305. Прочитайте текст. Виділіть його компоненти.

Скільки мікротем у цьому ССЦ? На основі чого їх можна

оформити абзацами? Спишіть текст, виділяючи абзаци.

Як виробити відчуття слова? Дуже просто: вміти слухати і вміти читати. Тоді поповнюється і запас слів. і вміння ними користуватися. І знову-таки тут потрібне уміння мислити. За дотепним і гранично коротким визначенням французького письменника-мораліста Ла-рошфуко, справжня красномовність полягає в тому, щоб сказати все, що треба, але не більше. Виходить, багато говорити і багато сказати — поняття аж ніяк не тотожні. Багато і гарно сказати можна лише в тому разі, коли докладеш чимало зусиль. Отже, щоб гарно виступати, сліддобре підготуватися, пам’ятаючи слова Шота Руставелі, що з глечика може витекти тільки те, що було в ньому (За В. Пекелісом).

306. Перебудуйте текст-роздум вправи 305 на текст-

ІнструкцІю, дайте йому назву. Чи змінилися види зв’язку

елементів і компонентів тексту? Запишіть змінений текст.

виділяючи абзаци.

307.1. Складіть ССЦ на тему «Мово рідна, слово рідне…*: а) зя одним із паведених початків; б) за однією з кінцівок: в) за однією з середніх частин.

А. 1) Кілька років тому в Чигирині від сивої. спрацьованої за довге життя бабусі я почув зворушливу легенду. Бабуся сиділа на ослоні в своїй тісненькій хатині, а довкола неї, по стінах, барвисто цвіли рушники, вишиті її сухими, жилавими руками (За С. Носа-нем). 2) Кожне слово мусить нести на собі якпай’ повніше смислове й емоційне навантаження, без якого руйнується зміст. Ще старогрецький мудрець сказав!


«Відомо, що і слово, коли воно багатозначне, виразне, спроможне не гірше за скульптора чи художника відби-ти свій предмет…» (Петро Панч).

Б. 1) Не може бути суверенною держава без державної мови! 2) Любов до своєї країни починається з любові до мови.

В. 1) Одначе й там десь мова України озивалась то невольничими листами у безвість, то вишуканим табірним сонетом високоосвіченого інтелігента, то дивовижною виставою того соловецького українського театру, якому декораціями правили тривожні спалахи Північного сяйва. 2) Нерідко нам колять очі: це така ваша нація. Не вміє дорожити своїм, сама відмовляється продовжувати свій генетичний рід. Але згадаймо реальність: чи було коли-небудь сказано офіційне слово на захист честі й престижу мови українського народу? (За О. Гончаром).

П. Визначте, скільки мікротем у вашому висловлюванні. Чи виділяєте ви їх на письмі абзацами? Чому?

308.1. Ще раз проаналізуйте тексти вправ 298-306 з погляду взаємозв’язку тематики. На основі змісту цих текстів напишіть твір за наведеним планом.

План

1. Мова — то душа народу І скарбниця його духу.

2. Не в одноманітності, а в розмаїтті краса і за’порука подальшого розвитку мови і культури.

3. Справжність людини перевіряється ставленням її до батьків, до національної мови і культури.

4. Нищення українського народу — страшний злочин проти людства.

5. Найважливіше наше завдання — відродження

загальнолюдських і національних цінностей.

6. Як «виточить, вигострить зброю іскристу»?

II. Використайте у творі різні види і засоби міжфразного зв’язку.


Схожі публікації