Активна і пасивна лексика

Твори з української літератури

1. Лексика активного вживання. 2. Лексика пасивного вживання. А) застарілі слова; Б) неологізми; В) оказіоналізми. Словниковий склад – найбільш рухливий рівень мови, зміни і поповнення якого особливо помітні. Вони безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю людини, з економічними, соціальними, політичними і культурними сторонами життя людини. У лексиці відображаються всі процеси історичного розвитку суспільства. Одні предмети, реалії [...]

{Більше...}

Стильовий розподіл лексики

Твори з української літератури

1. Нейтральна в стилістичному плані лексика. 2. Стилістично забарвлена лексика. 3. Стилі мовлення. 4. Емоційно забарвлена лексика. У залежності від мети висловлювання людина, що говорить чи пише, вибирає з лексичної системи української мови потрібні їй слова. Наприклад, в офіційно-діловому документі і в листі до близької людини на одну і ту же тему будуть використані різні [...]

{Більше...}

Діалектизми та жаргонізми в складі української мови

Твори з української літератури

Слова, вживані в окремих говорах або наріччях і не поширені в мові всього народу, належать до категорії діалектної лексики, до так званих діалектизмів, чи провінціалізмів, наприклад: Ґазда, хижа, Загурка (розвага), Файний, банувати (сумувати), Оногди (нещодавно). Основу словника сучасної української літературної мови складає загальнонародна лексика. Слова, що вживаються в ній, зрозумілі кожному, хто знає українську мову [...]

{Більше...}

Складне синтаксичне ціле. Абзац

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте уривок я тексту. Сііробуйте, використовуючи раніше набуті знання про текст, виділити в ньому складні синтаксичні цілі (мікротексти), абзаци і дати ім визначення. Своє твердження аргументуйте. Культура українського народу розвивалася не ізольовано від культур інших народів, а перебувала в контексті світового культурологічного процесу. Українці віками творили власну самобутню культуру, успадковуючи культурні цінності своїх предків, переймаючи [...]

{Більше...}

Лексика загальновживана і лексика обмеженого вживання

Твори з української літератури

Слова, об’єднані сферою поширення, утворюють певні лексичні групи: 1) загальновживану лексику і 2) лексику обмеженого вживання. До загальновживаної лексики належать слова, використання яких вільне, не обмежене. Подібна лексика складає стійку основу Сучасної української мови. У ній за тематичною ознакою можуть бути виділені найрізноманітніші лексико-семантичні парадигми: слова, що називають явища, поняття суспільно-політичного життя, економічні поняття, явища [...]

{Більше...}

Фонетичне і граматичне освоєння іншомовних слів

Твори з української літератури

Іншомовні слова, запозичені українською мовою, підпорядковуються її фонетичній і граматичній системі, підпадають діянню її внутрішніх законів. Деякі з них, що давно запозичені або означають назви розповсюджених явищ і часто вживаються, повністю засвоєні українською мовою й уже не сприймаються як іншомовні, наприклад: Буква, кавун, крейда, папір, гарбуз, клуб, партія, агроном, трактор, партизан, солдат І інші. На [...]

{Більше...}

Запозичення з англійської мови

Твори з української літератури

Англійські слова почали поширюватися в українській мові, головним чином, у ХІХ ст.. Вони вживаються в лексиці, що стосується: А) техніки: Танк, трамвай, тролейбус, комбайн, блюмінг, каупер, крекінг, тунель, скрепер; Б) політики: Мітинг, бойкот, лідер, клуб, локаут; В) спорту: Спорт, спортсмен, футбол, бокс, хокей, чемпіон, Старт, фініш, спринтер, жокей, трек; Г) мореплавства: Мічман, катер, яхта, шхуна, [...]

{Більше...}

КРІЗЬ СТРУНИ СЕРЦЯ

Твори з української мови для 11 класу

Удавати, що любиш музику, не варто — не вдасться. А оцінювати справжнє класичне мистецтво не кожен зможе. Адже, щоб відчути йога красу, треба передусім навчитися слухати. Прекрасне допомагає пізнавати життя у всій його гармонії, робить нас добрішими, …З давніх-давен наші предки прагнули передавати у звуках свій настрій — переживання, радість, смуток. Музика виникла ще в [...]

{Більше...}

ЛЮДИНУ В СОБІ ТРЕБА БУДУВАТИ

Твори з української мови для 11 класу

Складова частипа характеру порядної людини — прямота, чесність, правдивість, принциповість, відповідальність за слово і діло. У поєднанні цих рис із вихованістю, тактовністю, чуйним ставленням до людей виявляється наша духовна сила, наше піклування про загальне добро. Людину в собі треба будувати. Кожен з нас — своєрідний будівничий, скульптор, який творить самого себе. Праця душі починається з [...]

{Більше...}

Through the convergence

Твори з української літератури

Through the convergence of regulated environmental consciousness and stricter safety/seismic requirements, present day construction methodologies are being forced to evolve more quickly than their traditionally laggard tendencies. And as evolution develops, so do prices: climbing at first, but then levelling out as demand grows. We’re now on the cusp of large changes in the energy [...]

{Більше...}