Втілення думок, мрій і сподівань трудового селянства в повісті О. Кобилянської «Земля»

Твори з української літератури для 10 класу

Ольга Кобилянська побачила світ у далекому карпатському закутку Південної Буковини, серед розкішної природи, яка наповнила її душу вічно живою красою. Вона — письменниця незвичайної долі: виросла в німецькомовній родині й почала писати свої перші твори німецькою мовою. Але, зійшовши з карпатських вершин на буковинські долини, осягнула своїм проникливим зором весь простір рідної країни і відчула [...]

{Більше...}

Мої роздуми над сторінками повісті О. Кобилянської «Земля»

Твори з української літератури для 10 класу

Ольга Юліанівна Кобилянська довгий час перебувала в с. Димка, що біля Чернівців, там вона уважно досліджувала й вивчала життя буковинського селянства. У цьому селі сталася жахлива трагедія. Брат убив брата заради отримання батьківської землі у спадок. Цей випадок з життя вплинув на письменницю і підштовхнув до написання одного з найкращих її творів — повісті «Земля». [...]

{Більше...}

Олена Ляуфлер — це новітній образ в українській літературі (за повістю «Людина» О. Кобилянської)

Твори з української літератури для 10 класу

У повісті «Людина» О. Кобилянська відтворила важливу тогочасну суспільну проблему — проблему жіночої емансипації. Дух рівноправ’я жінок із чоловіками поширився по всій Європі, не оминув він і Україну. Треба зауважити, що сама письменниця була ярою послідовницею фемінізму, що, до речі, відобразилось майже у всіх її творах, особливо в повісті «Людина». Головна героїня твору — Олена [...]

{Більше...}

Образ Олени Ляуфлер у повісті «Людина» О. Кобилянської

Твори з української літератури для 10 класу

Сьогодні сучасній жінці важко уявити, що однієї прекрасної днини їй заборонять вчитися, працювати, займатися улюбленою справою. А ще сто років тому жінка була обмежена лише хатніми справами і родинними обов’язками. І так було довгі віки. У суспільстві домінували чоловіки, які слідом за А. Шопенгауером повторювали, що жінка нездатна на великі почуття і справи, що її [...]

{Більше...}

Обурення рабським становищем жінки у повісті «Людина» Ольги Кобилянської

Твори з української літератури для 10 класу

Ольга Юліанівна Кобилянська — це незвичайна жінка в історії української літератури. Вона залишила після себе великий слід і чималу художню спадщину. Твори письменниці відрізняються особливим індивідуальним світосприйняттям. Це зрозуміло, адже для неї на перший план виходять проблеми формування та розвитку цільної вольової жіночої особистості. Такі погляди на той час були не випадкові, оскільки саме тоді [...]

{Більше...}

Повість «Людина» О. Кобилянської — сміливий протест проти рабського становища жінки в суспільстві

Твори з української літератури для 10 класу

З іменем Ольги Кобилянської в українській прозі пов’язують опрацювання нової теми — долі освіченої жінки в міщанському середовищі. Уже у своїх перших творах письменниця порушила цілий ряд проблем, пов’язаних з емансипацією жінки. Кожен твір письменниці вражає поетичністю, витонченістю й глибиною зображення характерів, особливо жіночих. За це літературознавці називають її твори енциклопедією жіночої душі. А як [...]

{Більше...}

Масова еміграція західноукраїнського селянства у новелі В. Стефаника «Камінний хрест»

Твори з української літератури для 10 класу

Як тільки вже не називали Василя Стефаника! Співець селянської бідноти, селянський Бетховен, борець проти будь-якого гніту, володар селянських дум. Головне одне: він був справжнім сином свого народу, якому боліли всі його кривди і неправди, який на власні очі бачив страшну несправедливість, оті неймовірні злидні і нелюдську працю свого народу. І який все це пережив і [...]

{Більше...}

Камінний хрест — німий свідок трагедії селянина-емігранта (за однойменною новелою В. Стефаника)

Твори з української літератури для 10 класу

Творчість видатного новеліста Василя Семеновича Стефаника міцно ввійшла в золотий фонд української літератури. Сучасники недаремно називали письменника «співцем селянської душі», справжнім знавцем психології селянина. В його новелах головний герой — це простий трудящий народ з його проблемами та горем. Письменника заслужено вважають оборонцем пригнобленого класу, яскравим виразником його інтересів, думок і надій. Твори автора є [...]

{Більше...}

Змалювання трагічного становища селян Західної України в новелах Василя Стефаника

Твори з української літератури для 10 класу

Василь Семенович Стефаник належить до славної когорти українських демократичних письменників кінця XIX — початку XX століття. Він увійшов в історію української літератури як автор глибоких за змістом, самобутніх за формою соціально-психологічних новел, наскрізною темою яких стало змалювання трагічного становища селян Західної України в умовах буржуазно-поміщицького ладу. Його оповідання з життя сільського люду, що відзначаються високою [...]

{Більше...}

Новели Василя Стефаника — тужливі пісні українських селян

Твори з української літератури для 10 класу

Василя Стефаника ще за його життя часто звинувачували у надуманому драматизмі. Одного разу великий письменник сказав: «Мені самому було б приємніше змальовувати наших селян у вишиваних сорочках на призьбі, які мачають булку в мисці меду. І сто гусок перед хатою, і двадцять корів за нею». Василь Стефаник писав правдиво про страшні речі. Адже життя тогочасних [...]

{Більше...}