Основні види складних речень

Твори з української мови для 11 класу

10.1. Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації — Використавши інання, здобуті раніше, визначте, які з поданих речень є простими, а які — складними. Ькажіть, за допомогою чого з’єднані між собою прості речення, що входять до складного. Зверніть увагу на інтонацію складного речення. Чи мають інтокацію кінця прості речення, що входять до складного? Звірте свої думки з [...]

{Більше...}

Розвиток української мови

Твори з української мови для 11 класу

Прочитайте текст. Складіть де нього плав і запишіть. Українська мова походить від праслов’янської — спільної мови всіх слов’янських племен, що проіснувала до VII ст. У розвитку української мови виділяються чотири періоди: 1) протоукраїнськнй (VII—XI ст.); 2) староукраїнський (XI—XIV ст.); 3) середньоукраїнський (кінець XIV — початок XIX ст.); 4) новий (початок XIX ст.— до нашого часу). [...]

{Більше...}

Складіть роздум про актуальність чи застарілість «Повчання» Володимира Мономаха в наш час

Твори з української літератури

На мою думку, мудрі слова Володимира Мономаха, адресовані нащадкам, не тільки не застаріли, а її набули особливої актуальності в наш час. На початку третього тисячоліття вони наповнюються новим сенсом, змушуючи людей замислитися над вічними істинами. Усі настанови, висловлені в «Повчанні», мають неабияку гуманістичну цінність. Князь Володимир наголошує на дотриманні християнських норм моралі, закликає бути милосердними [...]

{Більше...}

Викласти своє міркування про нерозривну єдність людини і природи

Твори з української літератури

Звернення до традиційних уявлень рідного наро-IV допомагає зрозуміти, що давнім українцям було ішастиве органічне єднання зі світом природи. Людини усвідомлювала себе як органічну, невідривну часин іу живої природи. Для підтримання гармонії зі світом природи існували певні закони і правила, які давші людина ніколи не порушувала. Людина намагалась (чч потреби не зачіпати жодну рослинку, жодного иііра. [...]

{Більше...}

Підтримайте чи спростуйте думку, що сенс життя створюється самою людиною

Твори з української літератури

Я підтримую цю думку. Адже кожна людина хоча б раз у своєму житті замислюється над сенсом свого існування і прагне усвідомити своє призначення у Віті. Від вибору мети в житті залежить, яке життя проживе людина, від того, яким було життя, — який слід вона залишить по собі. Найбільшої шани заслуговують учинки людей, які не ставили [...]

{Більше...}

Підтримайте або спростуйте твердження: «Щастя — це казкова жар-птиця, за якою женеться людина і яку ніколи не впіймає»

Твори з української літератури

Мабуть, скільки у світі є людей, стільки й можливих варіантів відповідей на запитання, що таке щастя, (ю кожна людина розуміє його по-своєму. Розуміння людиною щастя залежить від її духовності. Починаючи з античності, поняття щастя належить до філософських категорій. Усі філософи сходяться на тому, що щастя є поняттям не матеріальним, а внутрішнім. Тобто людина щаслива, якщо [...]

{Більше...}

Підтримайте або спростуйте твердження: «Не роби іншому того, чого не бажаєш собі»

Твори з української літератури

Я підтримую думку, висловлену в прислів’ї. Мо-І»ЛІІМІІ принципи відомі кожній людині, і щоразу вона мін робити свій вибір, починаючи від «сказати чи не і кіпаги батькам про отриману «двійку» до більшістю прийнятого останнім часом «мета виправдовує засоби». Загальновідомо, що добро — це вияв духовного в иоціпі, зло — бездуховного. Людей, які сіють бездухо-пність, називають нелюдами. [...]

{Більше...}

Підтвердите чи спростуйте твердження німецького мислителя А. Шопенгауера: «Для людини значно ціннішим є те, що є в людині, ніж те, що є в людини»

Твори з української літератури

У кожної людини є своя система цінностей. Хтось найбільше цінує багатство, інший — славу, яго — родину, щире спілкування, дружні стосунки. Часто ці прагнення переплітаються, і людину оцінюють за тим, що в ній переважає. З одного боку, не багатство чи посада прикрашає її юдину, а її чесність, працьовитість, мудрість, щирість, справедливість. Проте з іншого — [...]

{Більше...}

Підтвердите чи спростуйте твердження: «Сильного доля веде — слабкого волочить»

Твори з української літератури

Я погоджуюся з цим твердженням. Справді, від німої людини залежить, яким буде її життя. Поніравжньому успішна, щаслива людина та, яка займається улюбленою справою і знає її настільки добре, що їй немає рівних у майстерності. Проте можливості будь-якої людини обмежені. І тільки сильна година, досягши своєї мети, поставить собі мету на-I гупну, складнішу, і в такий [...]

{Більше...}

Підтвердите чи спростуйте думку про те, що кожна людина може чимось прислужитися України

Твори з української літератури

Звісно, так. Адже усі ми є громадянами своєї країни, і кожен з нас у міру своїх здібностей і талантів може і повинен прислужитися рідній державі. Будь-яка чесна та сумлінна праця для Батьківщини є, на мою думку, не менш важливим внеском у її розбудову, ніж спортивні досягнення славетного футболіста чи боксера або перемога відомого співака на [...]

{Більше...}