Для підтримки давньоруської держави й молодої церкви потрібна була не лише перекладна література, а й своя власна. Тому розпочинається епоха літописання, яку всіляко підтримував Ярослав Мудрий.

Видатний давньоруський письменник і літописець Нестор на початку XII ст. поставив перед собою грандіозне завдання: об’єднати всі літописи, доповнити їх новими матеріалами, а головне — визначити місце й роль Русі у світовій історії. Так і з’явилася «Повість минулих літ» Нестора Літописця. Це твір про добро та зло справедливість і несправедливість про Божу волю й кару за лихі вчинки Він учить нас із повагою ставитисяТ інших народпГуслав-лює Київську Русь, закликає до боротьби прога ворогів.

(Учні розповідають про «Повість минулих літ».)

- У яких творах, вивчених у попередніх кла-сах, використовуються легенди, оповіді з літописів? («Печенізька облога Києва» Олександра Олеся, «Євшан-зілля» М. Вороного..

- Назвіть афоризми з «Повісті минулих літ», які ввійшли в нашу мову. («Книги-ріки, що наповнюють всесвіт», «Книги — джерееа млості».)

- Який твір оригінальної світської літератури належить перу князя Володимира Монома-ха? («Повчання дітям», 1117р.)

(Учні розповідають про «Повчаннн Володимира Мономаха дітям».)

Твір написаний у формі звернення людини з великим життєвим досвідом до своїх дітей і нащадків. Він навчає нас бути добрими, працьовитими, правдивими, співчутливими. «Якщо забудете се, то часто перечитуйте: і мені буде без сорому і вам буде добре», — радить Володимир Мономах.

- Який твір Іларіона став маніфестом само

Свідомості народу, котрий живе у великій дер

Жаві зі славною історією?

Їла-

(Учні розповідають про «Слово про закон і благодать,!)

Сторінка б. «Таїна слова»

Запитання.

А" Який твір показує, що лише в поході лицар міг довести свою мужність, рішучість, сміливість?

(Учні розповідають про «Слово о полку Ігоревім»)

Вправа «Продовж речення».

У творі багато афористичних висловів, які узагальнюють мудрість героїв, автора. Продовж-те їх і прокоментуйте.

1. «Лучче ж би потятим бути, аніж… (полоненим)».

2. «Хоч і тяжко тій голові бути без пліч — зле тілу без… (голови)».

Сторінка 7. «Хіба можна це забувати?» Вікторина.

- Твори, іудейської лірики, які пізніше вві

Йшли в культові книги християнства.

Підказка: за цими творами століттями вчили дітей грамоти, а мандрівні співці-лірники мали у своєму репертуарі ці пісні релігійного й повчального змісту. (Псалми.)

- Ці релігійні твори

Вважалися церквою нещ правдивими, а тому заборонялися.

Підказка: твори не-

I відомого походження,

І приписувалися славнозвісному авторові, у да-ному випадку — Соло-монові. (Апокрифи.)

- Письмо Київської

Русі, де кожна буква

Вимальовувалася окремо, перша літера прикрашалася орнаментом, була великою та яскравою.

Підказка: через чотири століття перейшли на півустав, згодом — на скоропис, який нагадував сучасне письмо. (Устав.)

— Короткі повчальні алегоричні оповідання

З мораллю. (Притчі.)

- Ці твори подають розповідь, що велася за

Роками. (Літописи.)

— Яку книгу привезла дочка Ярослава Му

Дрого Анна до Франції?

Підказка: на цій книзі довгий час присягали королі, а тепер — президенти; у перекладі з грецької мови означає «добра звістка». .Євангеліє.)

Схожі публікації