Мета: продовжити знайомство школярів із видатними пам’ятками давньоруської літератури; розкрити образи руських князів, дослідити ідею патріотизму; розвивати вміння аналізувати образи князів, Руської землі.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань Бесіда.

- Із яких полків складалося військо князя Ігоря? Хто вирушив у похід разом із ним?

- Що означають слова: «Сонце стояло, як місяць»’

— Як поставився Ігор до лиховісного знамення?

— Що відповів Ігор на застереження сторожі?

— Які полки брали участь у першій битві? Як закінчився бій у п’ятницю?

— Що ускладнило становище русичів у суботу?

— Чому князі злізли з коней? Чому вирішили не залишати свої війська?

— Як проходила битва в неділю? Хто із князів був поранений?

— Розкажіть про полон Ігоря.

— Як Ігор дістався додому? Як його зустріли?

III. Повідомлення теми, мети

Й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності

IV. Основна частина уроку

Проблемні запитаанн

— На вашу думку, позитивним чи негативним героєм є князь Ігор? Зачитайте цитати на підтвердження сказаного вами. Складіть дискусійну сітку «Чи позитивний герой князь Ігор?» (таблиця).

— Яким, на вашу думку, повинен бути справжній лицар, полководець?

Робота в групах.

Охарактеризуйте інші образи, використовуючи цитати.

Група 1: образ Святослава. Група 2: образ Всеволода. Група 3: інші образи.

Учитель. Надзвичайно цікавим у уторі і єбраз Руської землі.

Поняття «Руська земля» вжито в «Слові о полку Ігоревім» 20 разів. Смисловий контекст його вживання свідчить про те, що автор мав на увазі не тільки південну Русь, а й усю сукупність східнослов’янських земель, територію давньоруської народності, увесь державний простір Київської Русі.

Узагалі слід відзначити-, що «Слово…» «охоплює» величезні простори від Новгорода до Тму-таракані, від Немиги до Волги.

Згадуючи події в різних князівствах Київської Русі, письменник витворює конкретно-чуттєвий образ Руської землі, оживлює його яскравими картинками природи, хліборобської праці згадками багатьох географічних назв. Ми бачимо великі й малі річки що течуть по неосяжних руських просторах (Волга, Дунай, Донець, Дніпро, Сула, Рось, Стучна), перед нами постають численні руські міста, серед яких особливо виділяється Київ як єдиний центр Руської землі

Авторові «Слова…» дорога Руська земля, люди, які живуть на ній і створюють її могутність, хоча вони страждають і зазнають багато зла й горя від князівських усобиць і половецьких нападів. Він добре знав життя та прагнення простого люду, хліборобів-ратаїв і був виразником загальнонародних інтересів і поглядів.

Крім того, автор «Слова…» задумується над історичною долею Руської землі: Він охоплює події руського життя" за півтораста років і веде свою розповідь, «свьівая слави оба поли сего времени», тобто переходячи від сучасності до історії, зіставляючи минулий час із теперішнім, що допомагає йому глибше й виразніше висловити основну ідею твору.

Отже, Руська земля — основний художній образ «Слова о полку Ігоревім».

Завдяки своєму широкому ідейно-художньому світогляду автор зумів у цьому образі охопити й подати, по суті, усю велику Русь як єдине ціле в просторі й часі

Бесіда.

— Чому, на ваш погляд, поняття «Руська земля» вжито в «Слові…» 20 разів?

— Який територіальний простір охоплено у творі? Про що це свідчить?

— Що уособлює образ Руської землі?

— Наскільки у творі простежується тотожність понять «народ» і «Руська земля»?

— Чому автор «Слова…» задумується над історичною долею Руської землі?

— Яке значення мають для нас поняття «земля», «рідний край, «Батьківщина»? Відповідь обґрунтуйте.

V. Підсумок уроку Метод «Мікрофон»»

— Чим приваблює образ Ігоря? А що варте осуду?

— У чому була заслуга князя Святослава?

Особливості композиціїта стилістичних засобів. Символічно-міфологічні образи. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету.

Схожі публікації