3 великої букви пишуться

3 малої букви пишуться

1. Прикметники, утворені від власних

особових назв за допомогою суфіксів

-ів (-ова, — ове, — еве)у — їв (-єва, — еве), — ин

(-ина, — ине), ~їн {-їна, — їне),
Якщо вони

означають належність чогось певній

особі: Андрієві книжки, Грінченків

словник, Марїін лист, Тичинине слово,

Шевченкові поезії.

2. Прикметники, які входять до

складених особових назв людей як

прізвиська: Володимир Великий, Данило

Галицький, Дюма Старший, Карл

Сміливий, Костянтин Багрянородний,

Олександр Шевський, Ярослав Мудрий.

3. Прикметники, утворені від іменників —

власних назв, якщо вони входять до

складу назв, які за змістом дорівнюють

словосполукам «імені когось», «пам’яті

когось»: Нобелівська премія, Франківська

Кімната, Шевченківська премія

1. Прикметники, утворені

від власних особових імен

за допомогою суфіксів

-івськ — {-ївськ- — инськ-

{-їнськ-):
Бальзаківські

традиції, франкгвські

сонети, пушкінськірукописи,

шевченківський стиль.

2. Прикметники, якщо вони

входять до складу стійких

фразеологічних сполучень

або наукових термінів: Авгієві

стайні, ахіллесова п ‘ята,

гордіїв вузол, дамоклів меч,

езопівська мова, прокрустове

ложе, юдині срібняки;

архімедова спіраль, базедова

хвороба, бертолетова сіль,

віттова хвороба, гайморова

порожнина, піфагорова

теорема

Схожі публікації