Складання анотацій — творчий процес аналітичного опрацювання друкованих творів, що вимагає певного рівня професіоналізму. Найширше анотування використовують для характеристики друкованих праць у бібліографічних покажчиках, бібліотечних каталогах та інших сферах бібліотечної діяльності, а також у видавничій справі, книжковій торгівлі для інформації та реклами творів.

Анотації допомагають у пошуку та забезпечують систематизацію друкованої інформації. Завдяки анотованим покажчикам читач може відшукати вже відоме йому видання або здобути інформацію про існування невідомих йому джерел, зміст яких відповідає його інформаційним потребам. Якщо анотація містить позитивну чи негативну оцінку друкованого джерела, вона виконує й оцінну функцію.

Наприклад:

Обухов В. В. Максим Кривоніс (перший полковник визвольної війни 1648-1654 років) : іст. нарис / В. В. Обухов — К. : Муз. Україна, 2008. — 198 с. : іл.

Історичний нарис присвячено активному учасникові визвольної війни 1648–1654 рр. проти поневолення України польською шляхтою полковникові Максиму Кривоносові, чия діяльність сприяла перемогам козацького війська у квітні — жовтні 1648 р. Містить не відомі досі факти життя народного героя, відзначається глибиною аналізу історичної доби та психологізмом.

Книжка зацікавить широке коло читачів.

97. Ознайомтеся з вихідними даними книжки (бібліографією) та анотацією. Чи можна визначити тему та уявити зміст книжки лише за вихідними даними? Яка в цьому випадку роль анотації?

Рутківський В. Джури козака Швайки :

Історичний роман для дітей середнього

шкільного віку / В. Рутківський — К. :

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»,

2007. — 430 с. : іл.

Усі ми знаємо імена Северина Наливайка,

Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. А ким

були найперші козаки? Звідкіля вони взялися?

На ці запитання ти знайдеш відповідь у новому

гостросюжетному історичному романі

Володимира Рутківського — одного з найблискучіших сучасних українських дитячих письменників. Його дивовижні герої — Грицик та малий волхв Санько, юний богатир Демко Дурна Сила, його мама велетка, невловимий козак

Швайка зі своїм вірним вовком Барвінком та їхні численні друзі — з честю виходять із найскладніших ситуацій. А небезпека чигає на них на кожному кроці, адже вони зважилися підняти шаблю на могутню тоді орду.

?Чи подарували б ви анотовану тут книжку молодшому братові чи сестрі? Чому? Якою мірою анотація допомогла вам скласти уявлення про книжку?

Чи містить анотація елементи оцінки? Як це впливає на читача?

Наскільки логічним є поєднання анотації та бібліографії видання? Чому?

Якою мірою анотування книжок пов’язане з їхньою рекламою? Як ви до цього ставитесь? у Роздивіться обкладинки анотованих книжок. Чи можна сказати, що Щ обкладинка є художньою анотацією книжки? Поясніть свою думку.

На яку улюблену вами в дитинстві книжку ви хотіли б скласти анотацію? Спробуйте зробити це з пам’яті.

Чи захотілося вам придбати це видання після ознайомлення з анотацією? Поясніть.

Ставицька Леся. Український жаргон : словник: Містить близько 4070 слів і понад 700 стійких словосполучень. — К. : Критика, 2005. — 498 с.

У словнику зібрано сучасну жаргонну лексику різнотипного соціального походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила розмовну мову. Словник розкриває значення слова, подає його стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. За джерельну базу словника правили тексти художньої літератури, засобів масової інформації, наукових видань, зразки розмовної мови, що віддзеркалюють особливості українського жаргоновживан-ня кінця ХХ — початку ХХІ ст. У додатках подано зразки сучасного молодіжного сленгу. Словник адресовано найширшій читацькій аудиторії; його можуть використати вчителі, письменники, працівники видавництв, перекладачі.

? Наскільки вичерпною є анотація? Оцініть майстерність її складання.

?Назвіть використані в анотації лінгвістичні терміни, витлумачте їхнє значення.

?Зверніть увагу на вживання розділових знаків у бібліографічному описі книжки.

?За поданим зразком складіть анотацію до свого улюбленого словника.

Складіть бібліографічний список історичних художніх творів, ІЦ наявних у шкільній (або вашій домашній) бібліотеці. Розділові знаки вживайте за поданими у вправах 96, 97 зразками.

?До однієї із зазначених у списку книжок складіть анотацію з елементами реклами цього видання.

До вашого мовного портфоліо

Складіть рейтинг книжок, які впродовж вашого життя здійснили на вас найбільший вплив. Укладіть анотації на 3-4 із них.

Напишіть лист уявному адресатові — вашому одноліткові з далекої планети. У листі викладіть ваше ставлення до читання художньої та науково-популярної літератури. Введіть 2-3 анотації на найцікавіші, на ваш погляд, книжки.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

?? Наскільки важливе для сучасної молодої людини вміння опрацьовувати інформацію? Поясніть.

?? Які існують види запису прочитаного і від чого залежить їхній вибір читачем?

?? Як часто ви вдаєтеся до складання плану тексту? У чому корисність такого виду записів?

?? З якою метою роблять тематичні виписки? Наскільки сучасний такий вид записів в умовах інформаційної доби?

?? Чи записуєте ви влучні афоризми, вислови цікавих вам людей? Яким чином можна використати такі записи?

?? У чому полягають відмінності між планом і тезами тексту прочитаного або прослуханого? Які види мовлення поєднує мовець у процесі виконання таких видів записів?

?? Яка послідовність у роботі над складанням тез? Наскільки імпонує вам такий вид записів? Поясніть.

?? Що таке конспект? У чому полягає цінність конспектування? Які бувають конспекти?

?? Складіть конспект літературно-критичної статті, яка вам особливо подобається.

?? Що таке бібліографія? Для чого складаються анотації?

?? Які відомі світові бібліотеки ви знаєте? Як ви вважаєте, якою має бути сучасна бібліотека? Які послуги надавати своїм читачам? Обговоріть у класі, якою має бути бібліотека майбутнього.

Scegliendo i siti giusti, l’efficienza dipende dal tipo di disfunzione erettile e le malattie subentranti, e se non si hanno forme di ansia o preoccupazione durante il rapporto. Detta anche ansia da prestazione sessuale, questi sono il Kamagra 20 mg e la Tadalafil 60 mg. Lovegra online si deve per diversi motivi, tieni presente che il Farmaco Funziona solo in presenza di stimolazione sessuale ed aiuta a ridurre l’azione della sostanza chimica presente nell’organismo. La dose pu? essere diminuita a 5 mg o al contrario aumentata fino a 20 mg. Questo farmaco originale coster? pi? di tutti gli altri, ordinando i farmaci da noi Voi ottenete.

Схожі публікації