Мета: Пояснити особливості діалогу як способу передачі чужого мовлення; удосконалювати вміння визначати спільні й відмінні ознаки діалогу та прямої мови; формувати пунктуаційні навички; розвивати логічне мислення, творчі вміння правильно будувати репліки й складати діалоги; виховувати вміння правильно спілкуватися, дотримуватися норм поведінки, бути ввічливим зі співрозмовником.

Тип уроку: Формування та засвоєння вмінь і навичок.

I. Організаційна частина

II. Актуалізація опорних знань

Робота З Текстом.

Прочитайте текст. Поясніть орфограми. Виділіть речення з прямою та непрямою мовою, поясніть розділові знаки.

«Що таке поезія? Хто її знає!» Запитує і (в)одночас ві(д, т)-Повідає С. Крижанівський. «Хтось каже Правда, ін..ший — краса, Емоція Твердить третій, мудрість Мудрить четвертий, бе(з, с)крайніс..ть Гадаю я, Продовжує автор. Поезія? ПевНо одне: то Жага відкривань, то Буя(нн, н)я сил і повінь чу-(тт, т)ів, їзда в (не)(з)відане, осягнеінн, н)я сущого… Поезія Звуча{нн, н)я слів на клавішах нервів, карбува(нн, н)я думок на скр..жалях вітру, музика сфер у космічнім оркестрі. Поезія КриЛатий кінь мислі і дика кішка інту..ції, прожектор ученого і сум неврастеніка, терзаінн, н)я закоханого іосяяінн, н)я генія…». Пись-ме(нн, н)ик говорить, що, ухопившись за оста(нн, н)ю пір. лну надії, з усіх сил поспішає за цією [жар)птицею.,.

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація на

Вчальної діяльності

IV. Вивчення нового матеріалу

Кросворд.

Розгадайте кросворд «Частини мови». Упишіть у клітинки назви

Самостійних і службових частин мов

Д

І

Є

С

Л

0

В

0

І

М

Е

Н

Н

И

К

Ч

А

С

Т

К

А

П

Р

И

С

Л

І

В

Н

И

К

С

П

О

Л

У

Ч

Н

И

К

В

И

Г

У

К

Учитель. Діалог (від Йіа — «два») — дослівно відтворена розмова між двома особами.

Діалог складається з реплік (запитань і відповідей або повідомлень), які беруться в лапки; між ними ставиться тире. Може супроводжуватися словами автора. Репліка (окреме висловлювання учасника діалогу) кожної особи записується з нового рядка. Перед нею ставиться тире. Якщо репліка супроводжується словами автора, то ставляться ті самі розділові знаки, що й при прямій мові, але без лапок.

Робота З Текстом.

Прочитайте текст. Зверніть увагу на розділові знаки в діалозі, записаному в рядок. Пригадайте автора, назву твору та головних героїв.

«Не руш! Не руш! Не ріж! Не убивай!» «Та що ти, дівчино? Чи Я розбійник? Я тільки хтів собі вточити соку з берези». «Не точи! Се кров її. Не пий же крові сестроньки моєї!» «Березу ти сестрою Називаєш? Хто ж ти така?» «Я Мавка лісова».

{Двоє учнів виходять до дошки, записують діалог окремими репЛікацій.)

Самостійна робота.

Запишіть діалог, дотримуючись пунктуаційних норм. Усно переробіть репліки діалогу на речення з непрямою мовою, укажіть, які зміни при цьому відбулися. Назвіть стиль мовлення та художні засоби, використані в тексті.

Мавка: — Чи у людей паруються надовго?

Лукаш: — Та воює ж навік!

Мавка: — Се так, як голуби…

Я часом заздрила на їх: так ніжно

Вони кохаються… А я не знаю

Нічого ніжного, окрім берези^

За те ж її сестрицею взиваю…

Як добре зважити, то я у лісі

Зовсім самотня…

Лукаш: — А твоя верба?

Таж: ти її матусею назвала.

Мавка: — Верба?.. Та що ж… в їй добре зимувати,

А літом… бач, вона така суха,

І все рипить, все згадує про зиму… Ні, я таки зовсім, зовсім самотня…

Учитель. У Житті людина потрапляє в різні ситуації, а в різних мовленнєвих ситуаціях використовуються різні види діалогів: побутовий, навчальний, художній, діловий. (На дошку спроектовані опорні Схеми.)

Побутовий діалог

Сфера використання: Неофіційна розмова, повсякденне спілкування, бесіда вдома, у школі, на роботі.

Особливості: Незапланованість, різноманітність обговорюваних тем, використання відповідних мовних засобів, часте відхилення від теми, відсутність настанов і прийняття рішень.

Стиль: розмовний.

Діловий діалог

Сфера використання: Взаємна комунікація в офіційно-діловій сфері.

Особливості: Диференційований підхід до предмета обговорення, швидка передача інформації між співрозмовниками, критична оцінка думок, пропозицій, заперечень, відповідальність.

Стиль: науковий, офіційно-діловий.

Пам’ятка

1. Дотримуйтеся теми та мети спілкування.

2. Не перебивайте співрозмовника.

3. Знайдіть спільну тему для обговорення й заохотьте співрозмовника висловити власну думку.

4. Говоріть конкретно, без двозначності,

5. Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

6. Не ображайте співрозмовника словами, діями та вчинками.

7. Не вживайте просторічних та емоційно забарвлених слів під час офіційної розмови.

8. Дотримуйтеся норм етикету та правил поведінки.

Творча робота в парах.

Уявіть, що Леся Українка живе сьогодні, у наш час. Письменниця незадоволена ставленням до української мови та культури. Розіграйте в парах діалог, використовуючи типові кліше. Запишіть його.

Ні, чому…

Я вважаю, що навпаки

Маєш право…

З одного боку…

Але разом із тим…

Узагалі-то…

Але це не надто переконує…

Хоча…

А як ви вважаєте?

Я думаю, що…

Я не згоден (не згодна)!

Дуже цікаво…

То як же бути?

А все ж таки…

V. Систематизація й узагальнення вивченого матеріалу

Бесіда.

— Що називають діалогом?

— Які розділові знаки використовуються при діалозі?

— Як називаються слова кожної особи в діалозі?

— Чи можна діалог замінити прямою мовою? Що при цьому зміниться?

VI. Підсумок уроку

Схожі публікації