Добре ім’я

Твори з української літератури

Як влучно сказав І. Котляревський: «Все багатство єсть моє добре ім’я». На жаль, зараз люди мало задумуються про свою честь. Для багатьох на першому плані стоять гроші. І тільки гроші. Люди вважають, що за гроші вони зможуть купити все. І в гонитві за грошима вони ладні втратити честь та гідність. А згадаймо наших предків! Вони [...]

{Більше...}

Жартівливі коломийки

Твори з української літератури

Українці завжди були, є та будуть життєрадісним народом. Ніякі незгоди ніколи не зламають дух нашого народу. У скруті, у злиднях моїх пращурів ніколи не покидало почуття гумору. Одним із найцікавіших літературних жанрів є коломийки. Коломийки були сповнені жартів, співалися гуртом. А жартували українці майже зі всього. Мабуть, це допомагало їм не зламатися під час закріпачення, [...]

{Більше...}

Жовнірська тема — центральна у творах Ю. Федьковича

Твори з української літератури

Юрій Федькович створив багато талановитих творів. У його творчому доробку вірші, поеми, балади, сонети, байки, переспівки, а також такі прозові форми, як повість та оповідання. Показовим є той факт, що письменник користується не лише розмаїттям жанрів, але й тем. І все ж жовнірська тема — центральна у творчості Федьковича. Уже перший український вірш поета «Нічліг» [...]

{Більше...}

Антоніми

Твори з української літератури

Одним з яскравих проявів системних відношень в лексиці є співвідносне протиставлення двох і більше слів, протилежних за найзагальнішою і найбільш суттєвою для їх значення семантичною ознакою. Такі слова називаються лексичними антонімами (гр. Апґу -Проти + Опута Ім’я). Співвідносним протиставлення називається тому, що в подібні відношення вступають лише слова, що знаходяться в одній і тій же [...]

{Більше...}

Варіант 16

Твори з української літератури

А Б В Г Д 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X Die pharmakologische Wirkung wird nur bei der nat?rlichen Stimulation erreicht, also weder ein Rezept vom Hausarzt. Das Potenzmittel Viagra hat einen sehr hohen Wirkungsgrad bei M?nnern, generisches Sildenafil, aber sp?testens dann stellt sich Freude im Schlafzimmer ein. Als [...]

{Більше...}

Екслібриси

Твори з української літератури

Складання анотацій — творчий процес аналітичного опрацювання друкованих творів, що вимагає певного рівня професіоналізму. Найширше анотування використовують для характеристики друкованих праць у бібліографічних покажчиках, бібліотечних каталогах та інших сферах бібліотечної діяльності, а також у видавничій справі, книжковій торгівлі для інформації та реклами творів. Анотації допомагають у пошуку та забезпечують систематизацію друкованої інформації. Завдяки анотованим покажчикам [...]

{Більше...}

Складносурядні речення

Твори з української літератури

21. І. Прочитайте речення, вставляючи замість(крапок відповідно до змісту сполучники сурядності (і. та. а. але, або — або). Визначте, які з поданих речень складні, а які — прості речення з однорідними членами. Випишіть складні речення. Користуючись таблицею «Складні речення» (с. 11), встановіть їх вид. I. Ще ширше розправились плечі у командирів… бійців, ще вище піднялися [...]

{Більше...}

ПРО ТЕЗУВАННЯ

Твори з української літератури

У практиці роботи з книгою встановлені такі форми запису прочитаного — план, тези, виписки, конспект. Ви вже ознайомилися з планом (простим і складним), виписками. У процесі складання плану читач глибше проникає в зміст твору, формуються вміння стисло, коротко записувати, послідовно викладати думки. Вам відомо, що теза — це основна думка, що доводиться в роздумі. В [...]

{Більше...}

We let you know the way the way that is latest to utilize and get.

Твори з української літератури

ING mortgages directly to you most of the real method through. Essential: Interest just repayments aren’t available on some of our Owner instantpaydayloan.info/ Occupied fixed price loans. Significant: Interest just repayments aren’t now available on any one of our Owner Occupied fixed price loans. The adjustable prices above include a price reduction this is certainly [...]

{Більше...}

Joshua turns to self-publishing after highlight on social media marketing

Твори з української літератури

Joshua Nyang’au Araka knew he could compose long ago in main college. He recalls one of his true instructors marking his English Composition paper, and telling their mom how good her son had performed. “According to my English instructor, the composition had been so excellent that most the instructors collected to find out exactly exactly [...]

{Більше...}

Make Your Photography Dissertation a proper Masterpiece

Твори з української літератури

Photography Dissertations can Actually Amaze Composing dissertation paper suggests trying to find a piece that is new of and knowledge from a collection of currently understood facts and occasions. Your paper could be more representative and vivid with photos if you attach it. Supposedly, you will be photographer by nature along with a camera that [...]

{Більше...}

15 Signs The Hook-Up Buddy Desires To Be Something More

Твори з української літератури

A buddy that is hook-up just that: somebody you have got no emotions for whom you bump uglies with every so often. But it is not at all times that facile, especially with regards to that pesky «no emotions» part. Some body constantly ultimately ends up feelings that are catching. It’s practically unavoidable.? Either one [...]

{Більше...}

Fast Options Of My Essay Services – What’s Needed

Твори з української літератури

Our site makes use of snacks to offer services that are prime-notch. University essay writing. The essay could be the commonest written project at university. Inform us ‘write my essay online, ’ specify your subject and topic, and be given a compelling English essay within your due date. We discover an available writer that is [...]

{Більше...}

USDA loans and mainstream loans are two choices you’ll start thinking about when applying that is you’re a loan.

Твори з української літератури

That will help you figure out the most readily useful home loan solution for your needs, we have developed a comprehensive guide that compares USDA and old-fashioned loans. Needs For USDA And Mainstream Loans USDA loans are subsidized by the U.S. Federal federal federal government, and much more particularly, are supported by the U.S. Department [...]

{Більше...}

This directory of the normal US and European paper sizes includes the ISO standards, that are utilized globally.

Твори з української літератури

All measurements are specified in ins, millimeters aswell as PostScript points (1/72 inches, always rounded down). The overview covers: ISO web page sizes – The ISO a set is one of frequently employed web web page dimension standard. The DIN is included by it A4 structure. The ISO B sizes are utilized for poster printing [...]

{Більше...}

Most Reliable Most Useful Essay-writing Services Evaluations 2019 USA & UNITED KINGDOM

Твори з української літератури

Most Reliable Most Useful Essay-writing Services Evaluations 2019 USA & UNITED KINGDOM We have been the trusted company of Academic authorship Services. Most importantly, you have a training skills. All of our service could be defined as practical tutoring. When you hardly understand a mathematics difficulties and anyone resolves it for you personally, you can [...]

{Більше...}

russian mail order brides

Твори з української літератури

A survival quick guide for dating Russian ladies So lots of Russian single people just like you. Ladies are actually searching for friendly relationship, know different cultures, true affection or even connection along withimmigrants. Our company really love to help folks effectiveness in their romance. On a daily basis brand new connections happen withour company [...]

{Більше...}

Mexican ladies and mail purchase brides are if you are dedicated to looking for a significant and relationship by having a companion that is loyal

Твори з української літератури

While Mexico draws travellers from about the planet, americans have actually the main advantage of residing across the street and can very easily get a cross the edge. A united states guy, |north man that is american as an example from Ca, having found their Mexican soulmate through an on-line dating site, will see it [...]

{Більше...}